Lastega töötavate isikute taustakontrolli kohustus

08.09.2022

Eestis kehtivate seaduste järgi on lastega töötavatel asutustel (sh spordiklubid ja -koolid) KOHUSTUS kontrollida, et lastega töötamise keelde omavad isikud ei satuks  treeneriteks, kooliõpetajateks, noorsootöötajateks. Kontrolli tuleb teostada lisaks töölevõtmisel ka regulaarselt kord aastas.

Kui varem sai riigilõivuvabalt teha päringuid vaid lastega töötavad asutused, siis alates 1. oktoobrist 2022 saab lapsega töötamise nõuetele vastavust kontrollida karistusregistrist ka lapsevanem. Päringu vastuseks kuvatakse „lubatud“ või „keelatud“.

KUI LASTEGA TÖÖTAV ASUTUS JÄTAB ISIKU TAUSTA KONTROLLIMATA VÕI KONTROLLI SÜSTEMAATILISELT EI TEOSTA, SIIS SAAB TEDA VÄÄRTEO KORRAS KARISTADA. JURIIDILISELE ISIKULE ETTE NÄHTUD MAKSIMAALNE MÄÄR ON KUNI 32 000 EUROT.

Rohkem infot: https://www.rik.ee/et/karistusregister/lastega-tootamise-piirangu-kontrollimine