Registreeritud testimisbaas on kõige tähtsamate sportlaste valim, millesse kantud sportlased on dopinguvastase organisatsiooni testiplaani raames võistlussiseselt ja võistlusväliselt suurendatud tähelepanu all ning peavad seetõttu andma teavet oma asukoha kohta. Asukoha informatsiooni hoitakse konfidentsiaalsena ja seda kasutatakse vaid testimise planeerimise, kooskõlastamise ja läbiviimise eesmärgil.

Registreeritud testimisbaasi kuulumise määrab riiklik dopinguvastane organisatsioon. Testimisbaasi koostamise põhimõtted määrab ära testimisplaan ning testimisbaas on pidevas muutuses.

Testimisbaas koostatakse riskianalüüsi põhjal arvestades spordialade eripärasid – populaarsust, rahastamispõhimõtteid, varasemat dopinguajalugu jpm. Lisaks lähtutakse WADA poolt välja antud tehnilisest dokumendist TDSSA, mis määrab kohustuslikud analüüsid erütropoeesi stimuleerivad ainetele (EPO) ja kasvuhormoonile erinevate spordialade lõikes, samuti on kohustuslik sportlase bioloogilise passi programm.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-l  kui riiklikul dopinguvastasel organisatsioonil on õigus läbi viia nii võistlusväliseid kui võistlussiseseid teste igal ajal ning tasemel, kusjuures nii sportlased, sportlase abipersonal kui ka alaliidud peavad testimise läbiviimisel tegema igakülgset koostööd.

Kõik testimisbaasi kuuluvad sportlased peavad andmebaasi ADAMS esitama täpse ja tervikliku asukoha info kvartali kaupa iga päeva kohta.

I osa 01.01 – 31.03. esitada hiljemalt 15. detsember

II osa 01.04 – 30.06. esitada hiljemalt 15. märts

III osa 01.07 – 30.09. esitada hiljemalt 15. juuni

IV osa 01.10 – 31.12. esitada hiljemalt 15. september

ADAMSisse tuleb märkida:

  • Iga päeva peale üks 60-minutiline ajavahemik, kus sportlane on testimiseks kättesaadav.
  • Iga päeva peale ööbimisaadress (nt. kodu, ajutine elukoht, hotell jne.).
  • Oma võistlusgraafik (s.h võistluse nime, toimumiskoha, võistluse kuupäevad).
  • Oma reiside ajakava.

Vaata ADAMSi videojuhist siit:

Mugavaim ADAMSi kasutamise viis sportlaste on asukoha edastamise äpp Athlete Central, mis on kättesaadav nii Android kui Apple seadmete kasutajatele. Athlete Central on mugav ja kasutajasõbralik ning aitab sportlastel tunduvalt kergemini lähtuvalt rahvusvahelistest antidopingu reeglitest oma asukohainfot märkida.

Äpi tutvustust saad vaadata siit:

Asukohateabega seotud rikkumiste menetlemine