Koroonaviiruse pandeemia avaldab tugevat mõju ülemaailmsele sporditegevusele. Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) reageerib aktiivselt koroonaviiruse (Covid-19) puhangule ning WADA kodulehel on välja toodud kõik olulised koroonaviirusega seotud teated ja juhised, mis puudutavad nii sportlasi kui ka antidopingu organisatsioone.

WADA peasekretäri Olivier Niggli sõnul on rahvuslikele antidopingu organisatsioonidele juhised välja töötatud koostöös kõikide osapooltega ning tuleb mõista, et spordimaailma jaoks on tegu raskeima ajaga üldse. Samuti annab ta mõista, et kõik sportlased ja spordisüsteemis töötavad inimesed peavad olukorda aktsepteerima ning endale teadvustama, et kõige tähtsam on inimeste endi tervis.

Eestikeelse ülevaate WADA juhistest sportlastele seoses koroonaviiruse leviku piirangutega on leitav meie Covid-19 uudisnupus.

UUDISNUPP: WADA avaldas seisukoha Covid-19 vaktsiinide osas

 

Koroonapiirangud ja muudatused spordivaldkonnas

seisuga 14.06.2021

Valitsus kiitis heaks korralduse, mis leevendab 11. juunist oluliselt piiranguid sündmustele. Täpsemalt saab lugeda valitsuse korraldusest SIITAlates esmaspäevast, 14. juunist on lubatud korraldada üldistest nõuetest suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed. Oluline info on koondatud siia!

*   *   *

Kultuuriministeeriumi juhised sporditreeningute ja -ürituste korraldamiseks:

Sporditreeningute korraldamise juhend 11. juunist 2021

Juhend spordivõistluste korraldajatele 11. juunist 2021

*   *   *

Kuidas toimida, kui oled Covid-19 nakatunu või lähikontaktne?
Millised on Covid-19 sümptomid?
Kuidas ennast kaitsta?
Mida teha nakatumise kahtluse korral?

Kõigile nendele küsimustele annab põhjaliku vastuse Terviseameti koduleht. Kehtivate piirangute kohta saab informatsiooni Valitsuse kodulehelt.