Koroonaviiruse pandeemia avaldab tugevat mõju ülemaailmsele sporditegevusele. Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) reageerib aktiivselt koroonaviiruse (Covid-19) puhangule ning WADA kodulehel on välja toodud kõik olulised koroonaviirusega seotud teated ja juhised, mis puudutavad nii sportlasi kui ka antidopingu organisatsioone.

WADA peasekretäri Olivier Niggli sõnul on rahvuslikele antidopingu organisatsioonidele juhised välja töötatud koostöös kõikide osapooltega ning tuleb mõista, et spordimaailma jaoks on tegu raskeima ajaga üldse. Samuti annab ta mõista, et kõik sportlased ja spordisüsteemis töötavad inimesed peavad olukorda aktsepteerima ning endale teadvustama, et kõige tähtsam on inimeste endi tervis.

Eestikeelse ülevaate WADA juhistest sportlastele seoses koroonaviiruse leviku piirangutega on leitav meie Covid-19 uudisnupus.

UUDISNUPP: WADA avaldas seisukoha Covid-19 vaktsiinide osas

 

Koroonapiirangud ja muudatused spordivaldkonnas

seisuga 11.03.2021

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud uued piirangud spordivaldkonna tegevustele kehtivad alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021 (kaasa arvatud).

Tulenevalt raskenevast epidemioloogilisest olukorrast palume kriitiliselt hinnata võistlustegevuse toimumise vajalikkust.  Soovitame võimalusel need edasi lükata, et vähendada erinevate gruppide omavahelist kokkupuutumise riski ja seeläbi aidata kaasa viiruse leviku taandumisele.

Kultuuriministeeriumi juhised sporditreeningute ja -ürituste korraldamiseks:

Sporditreeningute korraldamine 11. märtsist 2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 11. märtsist 2021

*   *   *

Kuidas toimida, kui oled Covid-19 nakatunu või lähikontaktne?
Millised on Covid-19 sümptomid?
Kuidas ennast kaitsta?
Mida teha nakatumise kahtluse korral?

Kõigile nendele küsimustele annab põhjaliku vastuse Terviseameti koduleht. Kehtivate piirangute kohta saab informatsiooni Valitsuse kodulehelt. Tuletame kõikidele meelde, et peseme käsi, kanname maski ja hoiame rahvarohketes kohtades distantsi!

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks soovitab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus kõikidel sportlastel ja spordiorganisatioonide töötajatel alla laadida HOIA mobiilirakendus.

Home | Government installation profile