Koroonaviiruse pandeemia avaldab tugevat mõju ülemaailmsele sporditegevusele. Maailma Dopinguvastane Agentuur (WADA) reageerib aktiivselt koroonaviiruse (Covid-19) puhangule ning WADA kodulehel on välja toodud kõik olulised koroonaviirusega seotud teated ja juhised, mis puudutavad nii sportlasi kui ka antidopingu organisatsioone.

WADA peasekretäri Olivier Niggli sõnul on rahvuslikele antidopingu organisatsioonidele juhised välja töötatud koostöös kõikide osapooltega ning tuleb mõista, et spordimaailma jaoks on tegu raskeima ajaga üldse. Samuti annab ta mõista, et kõik sportlased ja spordisüsteemis töötavad inimesed peavad olukorda aktsepteerima ning endale teadvustama, et kõige tähtsam on inimeste endi tervis.

Eestikeelse ülevaate WADA juhistest sportlastele seoses koroonaviiruse leviku piirangutega on leitav meie Covid-19 uudisnupus.

UUDISNUPP: WADA avaldas seisukoha Covid-19 vaktsiinide osas

 

Koroonapiirangud ja muudatused spordivaldkonnas

26.08.2021

Valitsus täpsustas esmaspäevast (al 09.08) kehtivaid COVID-19 reegleid. Täpsema ülevaate saab Valitsuse kodulehelt.

*   *   *

Kultuuriministeeriumi juhised sporditreeningute ja -ürituste korraldamiseks:

Juhend spordikorraldajatele alates 26. augustist 2021

*   *   *

Kuidas toimida, kui oled Covid-19 nakatunu või lähikontaktne?
Millised on Covid-19 sümptomid?
Kuidas ennast kaitsta?
Mida teha nakatumise kahtluse korral?

Kõigile nendele küsimustele annab põhjaliku vastuse Terviseameti koduleht