Turvalise spordi seireuuring

EADSE tellimusel Tartu ülikooli psühholoogia instituudis 2023 valminud turvalise spordi seireuuring näitas, et väärkohtlemist on kogenud arvestatav hulk inimesi, mistõttu on vajalik välja töötada väärkohtlemise märkamise ja reageerimise mehhanismid.  Kiusamist ja füüsilist väärkohtlemist kirjeldasid sagedamini küll tippsportlased, kuid on oluline, et ka teisi spordis osalejaid ei tohi unustada.

Uuringu tulemusena saadud teave koos 43 usaldusväärseks osutunud küsimusega aitavad senisest täpsemini hinnata väärkohtlemise ulatust ja mõju ning edasiseks välja töötada sobivad ennetustegevused.

Uuringu materjalid/lisad on leitavad siin:
Lisa 1.
Lisa 2.
Lisa 3.