Avaleht2024-06-04T13:56:13+03:00

Meie eesmärk

on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ja ausat sporti,

AITAME KAASA

dopingu kasutamise ennetamisele

spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele

diskrimineerimise, väärkohtlemise ja ahistamise ennetamisele spordis

spordivõistlustel
osalejate turvalisuse
tagamisele

spordi ausust
ohustavate probleemide lahendamisele

Viimased uudised

Ausa spordi reeglid

Antidopingu reeglid

Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis. Sportlane vastutab kõige eest, mis tema kehast leitakse.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud võtte kasutamine või kasutamise katse sportlase poolt.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Dopinguproovi võtmisest kõrvalehoidmine, sellest keeldumine või selles mitteosalemine ilma mõjuva põhjuseta.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Registreeritud testimisbaasi kuuluva sportlase ebaõnnestunud testikatse või asukohateabe esitamata jätmine kolmel korral 12 kuu jooksul.

Võistluskeeld: kuni 2 aastat

Dopingukontrolli mis tahes osaga manipuleerimine või manipuleerimise katse. Keelatud on rikkuda dopingukontrolli vormile kantud infot, lõhkuda proovivõtuvahendeid, häirida protseduuri jms.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud meetodi valdamine sportlase või sportlase tugiisiku poolt.

Võistluskeeld: kuni 4 aastat

Keelatud aine või keelatud meetodi vahendamine (müümine, edasiandmine, vedu, saatmine, levitamine), või vahendamise katse.

Võistluskeeld: 4 aastat kuni eluaegne

Sportlasele mis tahes keelatud aine manustamine või manustamise katse, keelatud meetodi kasutamine või kasutamise katse sportlase või muu isiku poolt.

Võistluskeeld: 4 aastat kuni eluaegne

Dopingureegli rikkumisele kaasa aitamine, kallutamine, ühine tegutsemine, varjamine või muu tahtlik osavõtt keelatud tegevusest või selle katse.

Võistluskeeld: 2 kuni 4 aastat

Koostöö võistluskeeldu või dopingureegli rikkumise eest karistust kandva isikuga.

Võistluskeeld: 1 kuni 2 aastat

Tegevus, millega püütakse takistada dopingu kasutamisest teavitamist või selle eest kätte maksmine.

Võistluskeeld: 2 aastat kuni eluaegne

Turvaline sport

Turvalist spordikeskkonda iseloomustab üksteisest lugupidamine, eetiline käitumine ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine.

 • Käitu lugupidavalt ja eetiliselt
  Kasuta suhtlemisel lugupidavat kõnestiili vältides alandamist, ähvardamist ja halvustamist.

 • Kohtle kõiki austusega
  Austa teiste eraelu ja privaatsust ning hoidu sellisest käitumisest ja tegevusest, millega põhjustad teisele inimesele ebamugavustunnet.

 • Väldi riskiolukordi
  Väldi olukordi, mida võib mitmeti tõlgendada. Ebasobiva kommentaari või käitumise korral vabanda ja selgita juhtunut.

 • Teavita ebasobivast tegevusest
  Märgates sobimatut käitumist või olukorda, tuleb sellele reageerida. Kahtlase ja ebasobiva käitumise korral teavita treenerit, spordiorganisatsiooni juhtkonda või pöördu nõu saamiseks EADSE poole. Anonüümselt on võimalik infot anda EADSE vihjeliini kaudu spordivalvur.eadse.ee

Kokkuleppemängud

Spordivõistlustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks. Kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski spordiala ega riik ei ole manipuleerimise eest kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piirideülene ja see varjutab sportlikke väärtusi nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu.

 • Ära panusta oma spordialal!

 • Ära manipuleeri sporditulemustega!

 • Ära anna/võta hüvitusi!

 • Ära anna siseinfot!

 • Teavita rikkumisest!

 • Tee koostööd uurimisega!

Koolitused

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitused on suunatud spordis osalevate ja spordiga seotud inimeste teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ausa spordi ennetustööle.

Meie inimesed

Henn Vallimäe, PhD

Juhatuse liige
Board member

Marit Jukk

Testijuht
Doping Control Manager

Remo Perli

Juhtivuurija
Chief Investigative Officer

Kadri Liivsalu

Bürooassistent
Office Manager

Julija Mõnnakmäe

Koolitustegevuste koordinaator
Education Manager

Kalle Roos

Spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse koordinaator
Coordinator (matchfixing)

Ilona Kivisik

Sporditurvalisuse koordinaator (väärkohtlemine)
Safeguarding Officer in Sport

Janne Sepp

Proviisor
Pharmacist, TUE’s

0
TESTITAVAT SPORDIALA
0
DOPINGUPROOVI AASTAS
0+
KOOLITUST AASTAS
0+
RAVIMIOTSINGU PÄRINGUT
Go to Top