Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus seisab selle eest, et kõikidel spordiüritustel osalejatel on õigust üritust nautida ning elada oma sportlastele kaasa turvalises keskkonnas.

3. juulil 2016 avati Saint-Denis`is allakirjutamiseks uus Euroopa Nõukogu konventsioon, mis käsitleb jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud lähenemisviisi. Eesti ühines konventsiooniga 16.12.2019 ning hetkeseisuga on sellega liitunud 17 riiki. Eestist osalevad komitee töös Politsei- ja Piirivalveameti ja Kultuuriministeeriumi esindajad. Uus konventsioon ajakohastab jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva 1985. aastal sõlmitud Euroopa konventsiooni, millega Eesti kuni uue konventsiooniga liitumiseni liitunud oli.

Missioon – Konventsiooni eesmärk on, et jalgpallivõistlused ja muud spordiüritused üle maailma oleksid ohutumad, turvalisemad ja toimuksid sõbralikumas keskkonnas.

Visioon – Muuta spordiüritused ohutumaks ja turvalisemaks panustades seeläbi inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmisele ja edendamisele spordis.

Euroopa Nõukogu on seisukohal, et sport on sotsiaalse integratsiooni, üksteise sallivuse mõistmise jõud. Sporditegevus on avatud kõigile, olenemata vanusest, religioonist, kultuurist ja võimekusest.