Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri avaldati esimest korda 1967. aastal Rahvusvahelise Olümpiakomitee algatusel. Alates 2004. aastast vastutab keelatud ainete nimekirja eest WADA. Mõned nimekirja kantud ained ja meetodid on täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned on keelatud vaid teatud spordialadel.

Nimekirja koostamisel osaleb üle 1700 asjatundja. Aine lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

  • (a) tõstab sportlikku sooritusvõimet;
  • (b) on ohtlik sportlase tervisele;
  • (c) kahjustab spordi vaimu.

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga aasta septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Sama nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks.

 

EADSE infovoldik “Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri” (2021)

Soovid kontrollida ravimeid?