Keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2024 (jõustus 1. jaanuaril 2024!)

     

Uudisnupp: Keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2024
Olulisimad muudatused seoses 2024. aasta keelantud ainete ja meetodite nimekirjaga
Olulisimad muudatused seoses 2023. aasta keelatud ainete ja meetodite nimekirjaga

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2023

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2022

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri avaldati esimest korda 1967. aastal Rahvusvahelise Olümpiakomitee algatusel. Alates 2004. aastast vastutab keelatud ainete nimekirja eest WADA. Mõned nimekirja kantud ained ja meetodid on täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned on keelatud vaid teatud spordialadel.

Nimekirja koostamisel osaleb üle 1700 asjatundja. Aine lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist:

(a) tõstab sportlikku sooritusvõimet;

(b) on ohtlik sportlase tervisele;

(c) kahjustab spordi vaimu.

Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga aasta septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Sama nimekiri kehtib nii eri riikide kui ka eri spordialade jaoks.

EADSE infovoldik “Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri” (2021)

Soovid kontrollida ravimeid? Ravimiotsing

Eelnevad keelatud ainete nimekirjad ja muud dokumendid asuvad WADA kodulehel. WADA Prohibited List Documents (History) on tagasiulatuvalt kättesaadav SIIT.

Arhiiv:

Keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri 2022

Keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri 2020

Keelatud ainete ja keelatud võtete nimekiri 2020 (ENG)

Keelatud ainete ja võtete nimekiri 2019 (ENG)

Keelatud ainete ja võtete nimekiri 2018

Keelatud ainete ja võtete nimekiri 2017

Keelatud ainete ja võtete nimekiri 2016

Keelatud ainete ja võtete nimekiri 2015 (ENG)