Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE, registrikood 90014804) on asutatud Eesti Olümpiakomitee poolt 6. juunil 2019 ning kantud äriregistrisse 18. september 2019.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA põhikiri

EADSE tegevusaruanne 2021

EADSE tegevusaruanne 2020

Sihtasutuse eesmärk

Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist, ausat sporti,

sh aidata kaasa:

(a) dopingu kasutamise ennetamisele;

(b) spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;

(c) diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;

(d) spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;

(e) muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.

Eesmärgi täitmiseks viiakse läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaletakse aktiivselt üleriigilises ja rahvusvahelises antidopingu alases koostöös. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

Lisaks dopinguvastasele tegevusele on EADSE tegevusvaldkonnas kompetents ja vastutus kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja spordivõistluste turvalisuse teemade ennetus- ja teavitustöös.

Alates 2019. aasta septembrikuust asub EADSE büroo aadressil Sõjakooli 10, ruum 308, Tallinn 11316.

Nõukogu ja juhatus

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Indrek Kangur

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Indrek Oro

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Krista Kruuv-Käo

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Kristjan Port

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Liisa-Ly Pakosta

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Raivo Küüt

Nõukogu liige kuni 06.09.2024  Tarvi Pürn

Juhatuse liige kuni 06.09.2024 Henn Vallimäe