Spordipersonali käitumisjuhend laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks. Nii eesti kui ka vene keeles.

Allikas: Justiitsministeerium

Väärkohtlemise ennetamise alased koolitused – 2 ak. tundi ja 4 ak. tundi

26.11.2019 Radisson Blu Olümpias toimunud rahvusvaheline koolitusseminar “Terve spordi eest.”

ESITLUSED