Nõukogu ja juhatuse liige

Nõukogu seab sihtasutuse üldisemad tegevussuunad, kinnitab tegevuskava ning eelarve ja teostab järelevalvet.

Nõukogu esimees kuni 06.09.2024 Indrek Oro

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Indrek Kangur

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Krista Kruuv-Käo

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Kristjan Port

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Liisa-Ly Pakosta

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Raivo Küüt

Nõukogu liige kuni 06.09.2024 Tarvi Pürn

Juhatuse liige kuni 06.09.2024 Henn Vallimäe

TUE (ravi eesmärgil lubatud erand) komisjon

TUE-komisjon on ainuke Eesti Antidopingu hallatav komisjon, mis tegeleb eriotstarbeliste lubade hindamise ja väljastamisega. Komisjon tegutseb koosseisus:

Karel Tomberg

Mari-Liis Laanetu

Alar Irs

Erve Sõõru

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium arutab ja menetleb dopinguvastaste reeglite rikkumise juhtumeid ning otsustab dopinguvastaste reeglite rikkumise tagajärgede kohaldamise üle. Koosseis:

Margus Mugu (esimees)

Eveli Saue

Siim Schneider

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu

Distsiplinaarkolleegiumi poole saab pöörduda e-posti aadressil distsiplinaar@antidoping.ee

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium arutab ja menetleb kaebusi distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale. Koosseis:

Ramon Rask

Erki Nool

Tiit Nuudi

Margus Viigimaa

Apellatsioonikolleegiumi poole saab pöörduda e-postil apellatsioon@antidoping.ee