Nõukogu

Nõukogu seab sihtasutuse üldisemad tegevussuunad, kinnitab tegevuskava ning eelarve ja teostab järelevalvet.

Dr Indrek Oro (esimees)

Indrek Kangur

Kristjan Port

Tarvi Pürn

Liisa Pakosta

Krista Kruuv-Käo

Raivo Küüt

TUE (ravi eesmärgil lubatud erand) komisjon

TUE-komisjon on ainuke Eesti Antidopingu hallatav komisjon, mis tegeleb eriotstarbeliste lubade hindamise ja väljastamisega. Komisjon tegutseb koosseisus:

Karel Tomberg

Mart Kull

Alar Irs

Erve Sõõru

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium arutab ja menetleb dopinguvastaste reeglite rikkumise juhtumeid ning otsustab dopinguvastaste reeglite rikkumise tagajärgede kohaldamise üle. Koosseis:

Margus Mugu (esimees)

Eveli Saue

Siim Schneider

Toomas Tõnise

Jarek Mäestu

Distsiplinaarkolleegiumi poole saab pöörduda e-posti aadressil distsiplinaar@antidoping.ee

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium arutab ja menetleb kaebusi distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale. Koosseis:

Ramon Rask

Erki Nool

Tiit Nuudi

Margus Viigimaa

Apellatsioonikolleegiumi poole saab pöörduda e-postil apellatsioon@antidoping.ee