Koolitused


Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitustegevused on suunatud spordis osalevate ja spordiga seotud inimeste teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ausa spordi, sh dopinguvastasele ennetustööle.

Koolitusi korraldame erinevatele sihtrühmadele vastavalt koostöökokkulepetele ja vajadusele. Lisaks noor- ja tippsportlastele, treeneritele ja taustajõududele ning harrastussportlastele korraldame külalisloenguid nii üldharidus- kui ülikoolides. Pakume loenguid ja koolitusi ka arstidele, meditsiinipersonalile ja teistele huvigruppidele, kes on kas otseselt või kaudselt spordi ja terviseteemadega seotud.

Pakume koolitusi järgmistel teemadel:

 • ausa spordi väärtused ja põhimõtted
 • dopinguvastaste reeglite rikkumised
 • dopingu kasutamise tagajärjed ning karistused
 • sportlase ja tugipersonali õigused ja kohustused
 • WADA keelatud ainete ja meetodite nimekiri
 • toidulisandite kasutamine
 • raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)
 • dopingukontrolli protseduurid
 • väärkohtlemise liigid, põhjused ja tagajärjed noorsportlasele (mõju)
 • kuidas ära tunda väärkohtlemist spordis? Millised on riskitegurid?
 • miks on väärkohtlemisest raske rääkida?
 • treeneri ja spordiorganisatsiooni esindaja roll väärkohtlemise ennetamisel nii treeningutel kui spordis üleüldiselt
 • abivajav ja hädaohus laps/noor – kas ja kuidas sekkuda? Abivõimalused Eestis
 • spordivõistlusega manipuleerimise mõiste ja liigid
 • spordikihlveod
 • siseinfo jagamine
 • spordikorruptsioon ja seos organiseeritud kuritegevusega
 • teavitamise kohutus
 • tagajärjed ja sanktsioonid

Koolituste täpsemast sisust annavad teemade kaupa ülevaate õppekavad:

 1. Antidopingu teemalised koolitused – 2 ak. ja 4 ak. tundi sportlastele ja treeneritele
 2. Väärkohtlemise ennetamise alased koolitused – 2 ak. tundi ja 4 ak. tundi
 3. Spordivõistlusega manipuleerimine ehk kokkuleppemängude ennnetamise koolitus 2.ak tundi

Koolituse teemad, maht ja kestus selgub läbirääkimiste käigus ja sõltub konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva koolitusega või on tegu näiteks spordilaagri või muu seminari osaga) ja spordialast. Koolitused viime läbi interaktiivsel moel – lisaks loengule saavad kõik osalejad vabalt kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Võimalik on arutada erinevate juhtumite ning kaasuste üle, mis võivad treeneritöös ja spordis üleüldiselt ette tulla.

Koolitusi viivad läbi EADSE töötajad ja tellitud erialaspetsialistid, aeg-ajalt kasutatakse ka vabatahtlike abi, kes on selleks vastava õppe läbinud ning omavad selleks vajalikku pädevust.

Lisaks on võimalik läbida e-kursusi teemadel:
1. Antidopingu e-õpe (eesti keeles)
2. Kokkuleppemängude e-õpe (eesti, inglise ja vene keeles)

E- kursus on täies mahus veebipõhine iseseisev õpe, mida saab läbida vabalt valitud ajal, tempos ja seadmes. See sisaldab selgitavat teksti, praktilisi näiteid, ülesandeid ja võimalust omandatud teadmisi jooksvalt kontrollida.

Koolituste hind
Antidopingualased koolitused on üldjuhul tasuta, erandkorras võib olla vajalik transpordikulude katmine tellija poolt. Väärkohtlemise, spordieetika ja spordikorruptsiooni teemalised loengud võivad tellitud koolitajate jm (renditava auditoorium vm) tõttu olla tasulised ja hind sõltub nii koolitajast kui koolituse toimumiskohast.

Koolituste tellimiseks ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta julija.monnakmae@eadse.ee