Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA koolitustegevused on suunatud spordis osalevate ja spordiga seotud inimeste teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ausa spordi, sh dopinguvastasele  ennetustööle.

Koolitusi korraldame erinevatele sihtrühmadele vastavalt koostöökokkulepetele ja vajadusele. Lisaks noor- ja tippsportlastele, treeneritele ja taustajõududele ning harrastussportlastele korraldame külalisloenguid nii üldharidus- kui ülikoolides. Pakume loenguid ja koolitusi ka arstidele, meditsiinipersonalile ja teistele huvigruppidele, kes on kas otseselt või kaudselt spordi ja terviseteemadega seotud.

Koolituste täpsemast sisust annavad teemade kaupa ülevaate õppekavad:

  1. Antidopingu teemalised koolitused  –  2 ak. ja 4 ak. tundi sportlastele ja treeneritele
  2. Väärkohtlemise ennetamise alased koolitused  –  2 ak. tundi

Koolituse teemad, maht ja kestus selgub läbirääkimiste käigus ja sõltub konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva koolitusega või on tegu näiteks spordilaagri või muu seminari osaga) ja spordialast. Koolitused viime läbi interaktiivsel moel – lisaks loengule saavad kõik osalejad vabalt kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Võimalik on arutada erinevate juhtumite ning kaasuste üle, mis võivad treeneritöös ja spordis üleüldiselt ette tulla.

Koolitusi viivad läbi EADSE töötajad ja tellitud erialaspetsialistid, aeg-ajalt kasutatakse ka vabatahtlike abi, kes on selleks vastava õppe läbinud ning omavad selleks vajalikku pädevust.

Koolituste hind
Antidopingualased koolitused on  üldjuhul tasuta, erandkorras võib olla vajalik transpordikulude katmine tellija poolt. Väärkohtlemise, spordieetika ja spordikorruptsiooni teemalised loengud võivad tellitud koolitajate jm (renditava auditoorium vm) tõttu olla tasulised ja hind sõltub nii koolitajast kui koolituse toimumiskohast.

Koolituste tellimiseks ja lisainfo saamiseks palume ühendust võtta julija.monnakmae@eadse.ee.