Ausa mängu määratlus on palju laiem kui lihtsalt reeglite piires mängimine. Aus mäng tähendab sõprust, teiste austamist ja positiivset spordimeelsust. Spordieetika on kindel mõtlemisviis, mitte ainult käitumisviis ning see hõlmab mitmeid olulisi teemasid: ebaõiglaste strateegiate ja dopingu kasutamise ennetamine, sh toidulisandite väärkasutus. Lisaks seisab spordieetika põhimõte selle eest, et spordis ei esineks vägivalda (nii füüsilist kui ka verbaalset), laste, noorte ja naiste seksuaalset ahistamist ja väärkohtlemist, diskrimineerimist, ebavõrdsust ja korruptsiooni.

Spordieetikat peavad esmatähtsaks pidama kõik need, kes otseselt või kaudselt mõjutavad ja propageerivad laste ja noorte spordielamusi. Nendeks on valitsused, spordiorganisatsioonid ja üksikisikud.