WADA dopinguvastase koodeksi alusel kohustuvad rahvuslikud spordialaliidud, kui rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed, järgima WADA reegleid ja juhiseid, sh viima läbi koolitustegevust sportlastele, treeneritele ja tugipersonalile. Treeneritele ja tugipersonalile tuleb tagada suunatud koolituste korraldamine, mis võimaldab neile tegevusvaldkonnaga seonduvat antidopingu ja spordieetika alast infot edastada, seda järjepidevalt.

Antidopingu teemalise koolitustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt. Alates 2020. aastast on uuteks koolitusteemadeks ka väärkohtlemine ja vägivald spordis ning spordieetika ja spordikorruptsiooni, sh kokkuleppemängude vastane võitlus.

  1. Antidopingu teemalised koolitused  –  2 ak. ja 4 ak. tundi sportlastele ja treeneritele

 

WADA dopinguvastane e-õppe platvorm (ADeL) pakub juurdepääsu kõigile puhta spordi ja antidopingu teemadele.

Pakutakse kursusi sportlastele, treeneritele, arstidele, administraatoritele ja kõigile huvilistele, kes saavad rohkem teada antidopingu ja puhta spordi väärtuste kaitsmise kohta.

Sisselogimiseks tuleb luua konto kasutajanime ja parooliga.

WADA e-koolituse keskkond

 

Sportlase saatja (chaperone) koolituspäev 30.06.2021

Chaperone Training Day memo (ENG)