WADA dopinguvastase koodeksi alusel kohustuvad rahvuslikud spordialaliidud, kui rahvusvaheliste spordialaliitude liikmed, järgima WADA reegleid ja juhiseid, sh viima läbi koolitustegevust sportlastele, treeneritele ja tugipersonalile. Treeneritele ja tugipersonalile tuleb tagada suunatud koolituste korraldamine, mis võimaldab neile tegevusvaldkonnaga seonduvat antidopingu ja spordieetika alast infot edastada, seda järjepidevalt.

Antidopingu teemalise koolitustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine spordis.

WADA dopinguvastane e-õppe platvorm (ADeL) pakub juurdepääsu kõigile puhta spordi ja antidopingu teemadele.

Pakutakse kursusi sportlastele, treeneritele, arstidele, administraatoritele ja kõigile huvilistele, kes saavad rohkem teada antidopingu ja puhta spordi väärtuste kaitsmise kohta.

Sisselogimiseks tuleb luua konto kasutajanime ja parooliga.

Eestikeelne antidopingu e-õpe

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) on koostöös e-õppeplatvormide pakkujaga „Triagonal“ valmis saanud eestikeelse antidopingu e-kursuse sportlastele, treeneritele jm tugipersonalile.

Soovitame tungivalt teha e-kursus kohustuslikuks kõikidele rahvusvahelistele tiitlivõistlustele kvalifitseeruvatele noorsportlastele ja nende tugipersonalile. Juhul, kui rahvusvahelise spordialaliit nõuab tiitlivõistlustele minevatelt sportlastelt antidopingu koolituse läbimist, soovitame eeskätt just noorsportlaste puhul esitada neile taotlus aktsepteerimaks ka riikliku dopinguvastase organisatsiooni (EADSE) eestikeelset koolitusprogrammi. Sertifikaat väljastatakse nii eesti- kui ka inglise keeles.

E-õppeplatvorm sportlastele ja tugipersonalile

Platvormil tuleb teha kasutaja ning seejärel on võimalik kursust läbida (ca 40 minutit).

Treeneritele tagab kursuse läbimine 2 täienduskoolituse punkti.

Kursus lõpeb testiga ja selle sooritamise eelduseks on kursuse läbimine vähemalt 80% mahus. Test koosneb 10 küsimusest, mis valitakse juhuslikult 100 küsimuse hulgast, seega mitme sooritamise järel küsimused ei tohiks korduda. Eduka sooritamise järel on võimalik alla laadida nii eesti- kui ka ingliskeelne sertifikaat.

ADEL

ADEL on Maailma Dopinguvastase organisatsiooni (WADA) antidopingu e-õppe keskkond.

6. jaanuaril 2021 uuenenud ADeL e-õppe keskkond pakub senisest suuremat valikut kursusi laiematele sihtrühmadele, sh sportlastele, treeneritele, lapsevanematele, meditsiinitöötajatele. Lisaks pakub ADeL ka antidopingu organisatsioonidele senisest paremat tuge ja vahendeid koolitusprogrammide välja töötamiseks.

ADeL õppekeskkond sisaldab uusi kursusi:

 • Pariisi 2024 olümpiamängudel osalejatele (sportlastele ja treeneritele)
 • rahvusvahelise ja riikliku taseme sportlastele
 • registreeritud testimisbaasi (RTP) kuuluvatele sportlastele
 • sportlase tugipersonalile (treenerile, vanemale jt)
 • (suurürituste) meditsiinipersonalile

Uuenenud keskkonnas on üleval ka juhised, mis puudutavad 2021. aasta WADA koodeksi ja standardite (haridusstandard (ISE), raviotstarbelise kasutamise erand (TUE),  tulemuste haldamise standard (ISRM)) rakendamist.

Uuendused:

 • Õppeprogrammidel on arvuti, mobiiltelefoni ja tahvelarvuti vaated.
 • ADeL keskkond võimaldab mobiilirakenduse „ADeL by WADA“ kaudu lõpetada kursus internetiühenduseta.
 • Kursused on vastavalt rollidele ja algajatele/edasijõudnutele.
 • Lisatud on mängude kontseptsioon: kasutajatel on võimalik õppides koguda punkte.
 • Kursuste siseselt on võimalik esitada küsimusi ning saada vastuseid antidopingu valdkonna spetsialistidelt.
 • Loodud on spetsiaalne ADeL-i kasutajatoe lehekülg, kuhu on koondatud artiklid ja enamlevinud probleemid/KKK, mis on abiks kursuste kasutajatele.

Treeni Teadlikult . Erasmus+ projekt

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus osaleb perioodil 2021-2023 Euroopa Liidu ERASMUS+ koostöö raames Suurbritannia, Kreeka, Portugali, Hollandi, Serbia ja Soome ülikoolidest ja terviseasutustest partneritega projektis „Developing Positive Interventions against Performance Enhancement Drug Use in Recreational & Grassroots Sport – MINDFUL MUSCLES“.

Projektil on kolm põhieesmärki:

 • Selgitada välja tõenduspõhised mõjutusvahendid ning nende abil tõsta harrastussportlaste igakülgset teadlikkust ohtude osas, mis kaasnevad sportlikku sooritusvõimet parandavate keelatud ravimite (ainete) tarvitamisega;
 • Hinnata olemasolevaid ja töötada välja uusi veebipõhiseid enesejuhtivaid koolitusprogramme nii harrastussportlastele kui nende juhendajatele;
 • Töötada välja WADA ja riiklike dopinguvastaste organisatsioonide (NADO-de) nõuetele ja vajadustele vastav innovatiivne ja tugevustel põhinev dopinguvastase koolitustegevuse poliitika ja praktikasoovitused.

Viimase eesmärgi saavutamisel on projektis oluline roll Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel, kes panustab poliitika kujundamisel ja aitab kaasa tõhusate rakendusmeetmete väljatöötamisel. Projekti väljundeid on kavas kasutada teistele NADO-dele 2021 jõustuva WADA uue rahvusvahelise koolitustegevuse standardi (ISE) rakendamisel.

EADSE vahetuteks koostööpartneriteks poliitika- ja praktikasoovituste väljatöötamisel on

Loe projekti tutvustust SIIT.

play true mäng

Mängu on võimalik mängida ka eesti keeles.
Pane ennast proovile ausa mängu teemalises viktoriinis!
Lastele ja noortele mõeldud play true youth viktoriin!