NB! Spordiorganisatsioonidele: Spordivõistlustega manipuleerimise tõkestamise näidisreeglid

Spordivõistlustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks. Kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski spordiala ega riik ei ole manipuleerimise eest kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piirideülene ja see varjutab sportlikke väärtusi nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu.

Eesti liitus Spordivõistlustega manipuleerimise vastane Euroopa Nõukogu konventsiooniga 19.09.2016.  Konventsioon pole Eestis veel ratifitseerinud, sest selgusetu on, kas ja kuidas Euroopa Liit konventsiooniga liituda saab. Küll aga liitus Eesti 2020. aastal Kopenhaageni grupiga, mis ühendab 33 riiki läbi nende koordinaatorite. Antud võrgustik on pannud aluse riikidevahelisele koostööle, võimaldades seega spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks olulise teabe, kogemuste ja asjatundlikkuse vahetamist.

Informeeri koheselt EADSE Spordivalvurit, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.

Sportlastel tuleb järgida lihtsaid reegleid:

  • Ära panusta enda spordialal!
  • Ära manipuleeri, anna alati endast parim!
  • Ära jaga siseinformatsiooni!
  • Teata toimuvast! Informeeri koheselt EADSE Spordivalvurit, kui märkad kahtlast tegevust või oled sellest teadlik.

International Olympic Committee, 2019.

Üks peamisi teemasid rahvusvahelises võitluses kokkuleppemängude vastu on vajadus tagada kõigi valdkonnaga seotud sidusrühmade koostöö, pidades eelkõige silmas ametiasutusi, õiguskaitseorganeid, hasartmängude reguleerijaid, spordiliikumist kõigis selle vormides ning kihlvedude korraldajaid (loteriid ja eraõiguslikud korraldajad). Konventsiooniga luuakse rahvusvaheline õigusraamistik, mille abil ennetada sporditulemustega manipuleerimist ja võidelda sellise manipuleerimise vastu. Konventsiooni eesmärk on tõhustada rahvusvahelist koostööd selles vallas ja luua seiremehhanism tagamaks, et konventsiooni sätteid järgitakse tõhusalt.