ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System) on WADA dopinguvastase andmebaasi juhtimissüsteem. Üle 130 rahvusvahelise alaliidu ja riikliku dopinguvastase organisatsiooni ja labori kasutab ADAMSit sportlaste asukohateabe, TUEde ja testide tulemuste keskse andmebaasina. ADAMSis talletatakse kõikide kogutud proovide andmed ja laboritulemused  ja teave dopinguvastaste reeglite rikkumiste kohta. Andmebaas lihtsustab omavahelist teabe jagamist ning selle eesmärk on suurendada antidopingualase tegevuse tõhusust ja läbipaistvust.

ADAMSit kasutavad rohkem kui 20 000 sportlast üle maailma. Sportlaste juurdepääsu ADAMSile saavad võimaldada rahvusvahelised alaliidud ja riiklikud dopinguvastased organisatsioonid. ADAMSi mitmetasandiline juurdepääsusüsteem tagab andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse. Vaid piiratud hulgal dopinguvastaste organisatsioonide töötajatel on ligipääs sportlaste andmetele, andmeid ja muud informatsiooni hoitakse konfidentsiaalsena ja seda kasutatakse vaid testimise planeerimise ja läbiviimise eesmärgil.

 

 

ADAMSi ANDMEKAITSE-EESKIRI (ENG)

ADAMSi juhised sportlastele (ENG)

ADAMSi juhised spordiorganisatsioonidele (ENG)

Loe lisainformatsiooni andmete kogumisest  sportlastele inglise keeles “ATHLETE’S INFORMATION NOTICE”, 19. detsember 2018).