Dopinguvastaste programmide eesmärk on kaitsta sportlaste tervist ning säilitada ausat sporti, pidades silmas õiglast konkurentsi, võrdseid võimalusi ja väärtust, mida puhas sport maailmale pakub.

Dopingutestimist viiakse läbi vastavalt maailma dopinguvastasele koodeksile ja rahvusvahelisele testimis- ja uurimisstandardile ISTI. Sellega tagatakse, et protseduur on kõikides riikides ühesugune. Kõik testid viib läbi eriväljaõppe saanud ja volitustega dopingukontrollipersonal.

Igal riiklikul dopinguvastasel organisatsioonil on õigus testida võistlussiseselt ja võistlusväliselt kõiki sportlasi, kes on selle riigi kodanikud või residendid või selles riigis väljastatud litsentsi omajad,  või kes viibivad riikliku dopinguvastase organisatsiooni asukohariigis. Võistlussisene on ajavahemik, mis algab kell 23.59 sellel päeval enne võistlust, milles sportlane on osalema registreeritud, ja kestab vastava võistluse ning võistlusega seotud proovi võtmise lõpuni. Võistlusväline on mis tahes ajavahemik, mis ei ole võistlussisene.

 

Dopingutestimise käigus on sportlasel õigus:

 • Küsida lisateavet dopingukontrolli protseduuri kohta
 • Kasutada proovi võtmise ajal esindaja ja/või tõlgi abi
 • Kui sportlane on dopingukontrolli ametniku jälgimise all, võib ta paluda lisaaega dopingukontrolliruumi saabumiseks
  * riiete ja dokumentide toomiseks, esindaja ja/või tõlgi leidmiseks
  * soojenduse/treeningsessiooni lõpetamiseks
  * vajaliku meditsiinilise abi saamiseks
  * mis tahes muudel põhjustel, mille kiidab heaks dopingukontrolliametnik
 • Anda meediale intervjuusid
 • Osaleda auhinnatseremooniatel
 • Sportlane võib nõuda testimisprotseduuri muutmist WADA rahvusvahelise testimis- ja uurimisstandardi järgi, kui sportlane on puudega või alaealine.

 

Sportlasel on kohustus dopingukontrollis:

 • Jääda igal ajal dopingukontrolli ametniku jälgimise alla kuni dopingukontrolli protseduuride lõpetamiseni.
 • Esitada sobivad isikutuvastusdokumendid.
 • Saabuda dopingukontrolli punkti niipea kui võimalik.
 • Järgima dopingukontrolliamentinu antud juhiseid. Keeldumine testimisest ja/või juhistele mitteallumine on dopinguvastaste reeglite rikkumine ja võib viia karistuseni.