Alates 2014. aastast tähistatakse 15.aprillil Euroopas spordiaususe päeva #EUSportIntegrityDay, seda eelkõige sotsiaalmeediakampaaniana, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust spordieetikast ja tuua fookusesse kokkuleppemängude vastu võitlemine.

 

Spordi paeluvus, tema lahutamatu eripära on mängu- või võistlustulemuste raskesti ennustatavus. Soov seda eripära kontrollida või juhtida, manipuleerida, seab ohtu kogu spordi olemuse ja tuleviku. Kokkuleppemängud on tõsiseks ohuks spordile ja spordiaususele, õõnestades kogu sporditegevuse väärikust. Tegu on organiseeritud kuritegevusega, mis võib sportlased ja tegevpersonali ohtu seada. Probleemi eirates võib selline tegevus hävitada spordialad, mis on avalikkuse poolt palavalt armastatud – just selleni viib korruptsioon ja fännide toetuse ning usu kaotamine.

 

Kogu info ja tööriistad EU Sport Integrity Day meediaväljundite tarbeks on kättesaadavad kodulehelt www.eusportintegrityday.eu
Ametlik hashtag postituste juurde #EUSportIntegrityDay

 

 

Eesti Olümpiakomitee asutas septembris 2019 lisaks dopinguvastasele tegevusele ka spordieetika alaseks teavitustööks ning spordikorruptsiooni ja kokkuleppemängude vastaseks võitluseks Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE). 2020. märtsist jõustunud spordiseaduse muudatustega nähakse ette Eestis spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti loomine, mille ülesandeid täidab Kultuuriministeerium, kuid kes võib need ülesanded halduslepingu alusel anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Siin peetakse silmas Eesti Olümpiakomitee poolt asutatud uut sihtasutust, kelle üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on spordivõistluste manipuleerimise vastane ennetustöö.

 

EADSE tegevuses tuleb järgida UNESCO dopinguvastast maailmakonventsiooni ja teha koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuriga (WADA). Lisaks peab lähtuma Euroopa dopinguvastasest konventsioonist ning spordiürituste pealtvaatajate vägivalda käsitlevatest ja spordivõistlustega manipuleerimise vastastest Euroopa Nõukogu konventsiooni sätetest. Lisaks kuuluvad sihtasutuse pädevusse ka spordis ahistamise, ärakasutamise ja lastekaitsega seonduvad teemad, mis on aktuaalsena tõstatatud nii Euroopa Nõukogus kui Euroopa Liidus.