WADA on kinnitanud, et testimise andmebaasi ADAMS on sisse murdnud Venemaa häkkerirühmitus Tsaar Team (APT28; tuntud ka kui Fancy Bear). WADA sellekohane pressiteade on siin. Täiendavalt on teada, et rünnatud ei ole otse ADAMSit, vaid ligipääs on saadud sportlaste e-posti aadresside kaudu.

 

Eesti Antidoping palub ADAMS-kontot omavatel sportlastel ja alaliitudel pöörata tähelepanu interneti turvalisuse nõuetele ning mitte vastata kirjadele, kus palutakse teada anda oma kasutajakontot puudutavat informatsiooni. Kahtluste korral pöörduda Eesti Antidopingu või ADAMSi kasutajatoe poole.