Ajakirja “Liikumine ja Sport” uues numbris on juttu Ravimiotsingust ja kokkuleppemängudest

On ilmunud Ajakirja “Liikumine ja Sport” uus number 20/2020.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus koostöös Eesti Sordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega on avaldanud teadusartikli “Ravimiotsing pakub sportlasele ja tugipersonalile moodsat abivahendit“. Artikli autorid on Janne Sepp, Rihet Luikmäe ja Veiko Ulp. Infotehnoloogiliste lahenduste abil loodi spetsiaalselt Eesti sportlastele ja nende tugipersonalile suunatud veebipõhine ravimiotsing, mille kaudu on võimalik kontrollida Eestis kasutavate kõigi ravimite lubatavust spordis. Ravimiotsinguga leiab kiiresti ja kompaktselt eestikeelset infot nii ravimi kui ka selle toimeaine kohta, mis vähendab spordis keelatud ainete tarvitamist teadmatuse tõttu.

Ajakirjast leiab veel põneva lugemise spordivõistluste manipuleerimise ja kokkuleppemängude teemal spordis. Remo Perli sulest valminud teadusartikkel “Manipuleeritud mäng: kust lõpeb taktika ja algab pettus?” arutleb autor spordivõistlustega manipuleerimise olemuse üle ning võimalikest motiividest, mis mõjutab üht või teist indiviidi mängutulemusi kokku leppima. Ühtlasi kirjeldab autor esimesi võimalikke spordipettusi juba Vana-Kreeka aegadest ning tõdeb, et antud probleem on ajas kohanenud ning muutunud ausat spordi halvavaks aina suuremaks probleemiks.

Ajakirja kõik senini ilmunud numbrid on digitaalselt kättesaadavad Eesti olümpiakomitee (EOK) koduleheküljel!

Eesti Olümpiakomitee annab koostöös Ühendusega Sport Kõigile alates 2007. aastast välja ainsat eestikeelset sporditeaduslikku ajakirja Liikumine ja Sport. Aastal 2007 ajakirja ellu kutsudes oli eesmärk täita tühimik spordimaastikul ja teha lugejatele kättesaadavaks spordialasid käsitlevad metoodilised artiklid, mida iga päev ajakirjandusest ei leia.