Spordialaliitude taustamaterjal 2020

 

Millist antidopinguinfot oma kodulehel avaldada – abiks spordialaliidule

Allpool on mõned soovitused ja lingid, mida võiks spordialaliidu lehelt leida. Lõpptulemus sõltub nii kodulehe võimalustest kui ka alaliidu enda soovist, mida ja kui põhjalikult antidopingu teemasid peaks kajastama. Ilmselt on kõige olulisem, et sportlane saab teie kanalite kaudu
antidopingualasele infole ligi.

 

Üldisemad soovitused

 • Soovitavalt võiks viide antidopingu teemadele olla kodulehe esilehel, näiteks Eesti Jalgratturite liidu leht.
 • Antidopingu-lehel võiks sissejuhatuseks kirjeldada, miks alaliit peab dopinguvastast võitlust oluliseks. Näiteks: „Dopinguvastases võitluses on oma osa täita erinevatel tegijatel: ülemaailmsel antidopingu organisatsioonil WADA, rahvuslikel dopinguvastastel organisatsioonidel, rahvusvahelistel spordialaliitudel ja nende riiklikel rakukestel. /alaliidu nimi/ peab oluliseks näidata spordiala puhtust ja võtta ette erinevaid tegevusi, et dopingu vastu võidelda: tellida testimisi, korraldada koolitusi, kajastada teemat oma infomaterjalides.“

 

Lingid, millele viidata

 • WADA koodeks, https://www.antidoping.ee/regulatsioonid/maailma-dopinguvastane-koodeks/
  Selgitav tekst: Maailma Antidopingukoodeks seab alustalad, millele tõhus antidopingu poliitika peaks tuginema. See hõlmab keelatud ainete ja meetodite nimekirja ning rahvusvahelisi standardeid testimiseks, laborite tööks, privaatsuse hoidmiseks jm. Koodeksi elluviijateks on dopinguvastased organisatsioonid.
  Lingi pealkiri: Maailma Antidopingukoodeks, jõustunud 2015

 

 • Keelatud ainete nimekiri (uueneb igal aastal), https://www.antidoping.ee/regulatsioonid/keelatud-ainete-nimekiri/
  Selgitav tekst: Keelatud ainete ja meetodite nimekirja kinnitab WADA täitevkomitee iga-aastaselt septembris ja see hakkab kehtima järgneva aasta 1. jaanuaril. Nimekiri on sama nii erinevate riikide kui ka erinevate spordialade jaoks. Selles on mõned ained ja meetodid täielikult keelatud, mõned on keelatud ainult võistluste ajal ja mõned üksikud erandid on keelatud vaid teatud spordialadel (nt alkohol motospordis). Aineid lisatakse nimekirja, kui ta vastab kahele kolmest kriteeriumist: (a) tõstab sportlikku sooritust; (b) on ohtlik sportlase tervisele; (c) kahjustab spordi vaimu.
  NB! Mugavam on ehk viidata Eesti Antidopingu kodulehele, siis ei pea oma kodulehte iga-aastaselt muutma

 

 • Eesti Antidopingu koduleht
  Selgitav tekst: Eesti Antidoping on rahvuslik dopinguvastane organisatsioon, mille missiooniks on edendada tervislikku ja ausat sporti viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingualast haridustööd ja osaleda riiklikus ning rahvusvahelises antidopingualases koostöös.

 

 • Rahvusvahelise alaliidu antidopingut puudutav (link vastava rahvusvahelise alaliidu antidopingu lehele)

 

 • ADAMS – asukoha ankeet
  Selgitav tekst: Tõhusamaks dopingutestide planeerimiseks on vajalik teada sportlaste asukohta. Võistlusvälise testimise jaoks välja valitud sportlased kohustuvad andma informatsiooni oma asukoha ja asukoha muudatuste kohta. Asukoha edastamiseks on internetipõhine privaatne süsteem ADAMS, mis sisaldab sportlase kogu antidopinguteavet, sh ka dopingutestide tulemusi, raviotstarbelisi erandeid.

 

 • TUE – raviotstarbeline erand
  Selgitav tekst: Kui ravim sisaldab keelatud aineid ja muu ravi ei ole võimalik, peab sportlane taotlema erandi tegemist ravi eesmärgil kasutamiseks, esitades ühtlasi selgitavad dokumendid ravi kohta.

 

 • Alaliit võiks mõelda alaosale “statistika”, mis sisaldab läbiviidud testide arvu, või ka alaosale “antidopingualane ennetustöö”, mis sisaldab koolituste infot, pressiteateid dopingutestide läbiviimisest jmt.

Lisainfo: Henn Vallimäe, henn.vallimae@antidoping.ee, tel +372 5022554