Igati meeldiv ja positiivne koolitus! Konkreetselt ja asjalikult selgitatud teemad!

Telli koolitus siit:

[contact-form-7 id=”200″ title=”Kontaktvorm EST_copy”]

Antidopinguteemalise haridustegevuse eesmärgiks on hoida ära keelatud ainete ja keelatud võtete tahtlik või tahtmatu kasutamine sportlaste poolt. Maailma dopinguvastane koodeks seab selle kohustuse muuhulgas ka spordialaliitudele, kes oma võimaluste ja vastutuse piires kavandavad, viivad ellu ja hindavad dopinguvaba sporti edendavaid teavitus- ning koolitusprogramme.

Eesti Antidopingu koolitustegevused on suunatud osalejate teadlikkuse tõstmisele, suhtumise kujundamisele ja ennetustööle. Koolitusteemadeks on keelatud nimekirja kuuluvad ained ja võtted, dopinguvastaste reeglite rikkumised, dopingu kasutamise tagajärjed, sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused, dopingukontrolli läbiviimine, samuti ka uue 2015. aastal kehtima hakkava antidopingu koodeksi tutvustamine.

Koolitusi võib korraldada eri sihtrühmadele ja lisaks eelpool toodutele ka konkreetsemalt nendele suunatud teemadel, näiteks:

Noorsportlased

  • Dopingu kahjulik mõju
  • Sportlase õigused ja kohustused
  • Dopingukontrolli läbiviimine

Tippsportlased

  • Sportlase õigused ja kohustused
  • Raviotstarbelise kasutamise erand (TUE)
  • Toidulisanditega kaasnevate riskide maandamine

Mees/naiskonnad, koondised

  • Sotsiaalse surve mõju dopingu kasutamisel
  • Dopinguvaba spordi põhimõtetes kokkuleppimine

Treenerid ja/või muu abipersonal

  • Sportlase ja tema tugipersonali õigused ning kohustused
  • Sportlase hoiakute kujundamine

Koolitused on interaktiivsed, kus osalejad saavad vabalt arvamust avaldada. Koolituse pikkus ja maht selgub läbirääkimiste käigus, sõltudes konkreetsest sihtgrupist, kogunemise eesmärgist (kas tegu on eraldiseisva üritusega või osa näiteks spordilaagrist) ja ka spordialast.

Koolituste läbiviija
Enamasti viib koolitusi läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht või Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud.

Koolituste hind
Koolitused on spordialaliitude jaoks tasuta, erandkorras võib ette tulla transpordi- või materjalikulude katmist.

Lisaks – kuna alaliidul on lisaks koolitustele teisigi võimalusi, et sihtgruppideni jõuaks kõige uuem antidopingualane info – võime nõustada ka teavitustegevusi, näiteks kodulehel, võistlustel jm.

 

Lisainfo: SA Eesti Antidoping meilile kirjutades info@antidoping.ee