Kui spordialaliitudel on juba teada võistlused, kus on planeeritud dopingukontroll, tuleks sellest esimesel võimalusel Eesti Antidopingule teada anda info@antidoping.ee või EAD testijuhile Triin Lepale, triin.lepp(att)antidoping.ee.

 

Kirja tuleks märkida:
– võistluse nimi
– võistluse kuupäevad
– testide arv

 

———————–

Spordiüritusele võib tulla dopingukontroll nii eelneval kokkuleppel kui ka ette teatamata. Võistluste korraldajatel on soovitav panna võistlusjuhendisse sellekohane tekst (võib eelnevalt Eesti Antidopinguga konsulteerida). Võistlustel teenindaval meditsiinilisel personalil on soovitav tutvuda keelatud ainete nimekirjaga ja kontrollida kasutatavaid ravimeid ravimiotsingust (et need ei sisaldaks spordis keelatud aineid).

 

Kui spordiüritusele on tulemas dopingukontroll, on ürituste korraldajal kaks ülesannet: tagama dopingukontrolliks sobivate ruumide olemasolu ja värbama usaldusväärsed sportlaste saatjad (chaperone’d). Allpool on toodud täpsemad nõudmised nii ruumidele kui saatjatele.

 

Küsimuste korral võtke ühendust Eesti Antidopingu testijuhi Triin Lepaga, triin.lepp@antidoping.ee, või kirjutage talle otse siit.

 

 

Nõuded dopingukontrolliruumile 

 • Ooteruum või -ala peaks olema piisavalt suur, et sinna mahuks ära nii testitavad sportlased koos oma esindajatega kui ka sportlaste saatjad. Ruumis või alal peaks olema piisav arv toole või pinke ja laud jookide jaoks. Oluline on ära hoida kõrvaliste isikute juurdepääsu. Ooteruumi ees peaks olema eraldi laud, kus toimub kõikide sportlaste, esindajate ja saatjate sisse- ja väljaregistreerimine.

 

 • Suurürituste korral peaks ooteruumis olema televiisor või ekraan, kust saab jooksvalt võistluseid jälgida. Samuti võiks olla üks külmkapp jookidele. Teine külmkapp aga kogutud uriini ja/või veretestide jaoks, mis peavad reeglite kohaselt olema külmas hoitud.

 

 • Dopingutesti läbiviimise ruumi peab olema ligipääs ainult dopingutestijatel, testitaval sportlasel ja tema esindajal. Ruumis peaks olema laud, toolid ja paar prügikasti, suurvõistluste korral ka külmkapp. Kui võimalik, siis võiks olla lukustatav ruum.

 

 • Võimaluse korral peaks dopingutestiruumist olema otsene ligipääs WCle või peaks WC asuma kohe dopingutesti läbiviimise ruumi kõrval ja selline, kus on ruumi nii sportlasele kui ka proovi andmise vaatlejale.

 

 • Dopinguruumi asukohta näitavad juhised ja viidad, sildil võiks olla trükitud „Doping Control Station“.

 

 • Vereproovide läbiviimise ruum peaks olema teistest ruumidest eraldi, kus saab rahulikult ja konfidentsiaalselt vereproove võtta, tagades sellega sportlase privaatsuse. Sportlasel peaks olema võimalus vajadusel pikali heita.

 

 • Dopingukontrolliruumi jookidega varustamine on ürituse korraldaja kohustus. Joogid sportlastele peaksid olema kofeiini- ja alkoholivabad (nt. vesi gaasiga ja ilma, mahl), ligikaudu 1,5-2 liitrit sportlase kohta. Kõik joogid peavad olema kinnistes pudelites, eraldi jooginõusid vaja pole.

 

 

FIBA illustratsioon dopingukontrollipunktist

FIBA illustratsioon dopingukontrollipunktist

 

 

 

 

 

 

 Sportlase saatja kohustused

 

 • Teavitama sportlast dopinguproovi nõudest ja võtma temalt selle kinnituseks allkirja dopingukontrollivormile.
 • Saatma sportlast alates teavitamisest kuni tema lahkumiseni dopingukontrolli punktist.
 • Teavitama testijat sportlasepoolsest eeskirjade rikkumisest.

 

 

 Nõudmised saatjale

 

 • Oskus järgida vajalikke juhiseid ja protseduure.
 • Sportlasega samast soost ja vähemalt 18-aastane.
 • Saatjal ei tohi olla huvide konflikti testimisele kutsutavate sportlaste suhtes.
 • Saatja ei tohi ise samal ajal nendel võistlustel osaleda.
 • Käituma professionaalselt ja viisakalt.
 • Oskus hoida konfidentsiaalset informatsiooni.
 • Suutma töötada kohati rasketes tingimustes ja vastavalt ajakavale.
 • Lisaks eesti keelele valdama inglise keelt suhtlustasandil, kui on tegu rahvusvaheliste võistlustega.
 • Sportlase saatja valimisel eelistada varem selle tööga kokku puutunud inimesi.

 

Vaata dopingukontrolli protseduuri siit.