Antidopingu ja kokkuleppemängude ennetamise koolituste läbimine on Pekingi olümpiasportlastele kohustuslik

09.02.2022

Kõigil olümpiamängudel osalevatel sportlastel on õigus puhtale ja manipuleerimisvabale spordile. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus ja Eesti Olümpiakomitee on kõikidele Pekingi olümpiamängudel Eestit esindavatele sportlastele teinud kohustuslikuks antidopingu ja spordivõistlustega manipuleerimise ennetamise e-koolituste läbimise.

WADA antidopingu e-koolitus ADEL for Olympic Winter Games Beijing 2022
Kursus on mõeldud Pekingi taliolümpiamängudel osalevatele sportlastele ja treeneritele. Kursuse õppematerjalid selgitavad, kuidas antidopingusüsteem aitab kaitsta sportlasi, olümpialiikumist, mängudel osalevaid riike, kaasvõistlejaid, ning hoida ausa spordi põhimõtteid. ADeL on Maailma Dopinguvastase organisatsiooni (WADA) e-õppeplatvorm, mis pakub kursusi erinevatele sihtrühmadele, sh sportlastele, treeneritele, lapsevanematele, meditsiinitöötajatele. Lisaks pakub ADeL tuge ka antidopingu organisatsioonidele ja vahendeid koolitusprogrammide välja töötamiseks.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) e-koolitus spordivõistlustega manipuleerimise ehk kokkuleppemängude ennetamiseks
Spordivõistlustele panustamine ning võimalik manipuleerimine on ülemaailmselt märkimisväärne probleem. Kokkuleppemänge peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks ja see varjutab sportlikke väärtusi nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu. Seetõttu on oluline pidev teavitustöö ja vastava koolituse läbimine, et sportlased oleksid probleemi olemusest teadlikud ning oskaksid vältida võimalikke reeglite rikkumisi. ROKi e-õppeprogramm annab sportlastele hea ülevaate kokkuleppemängude olemusest, võimalikest ohukohtadest ja tagajärgedest. Samuti juhiseid selle kohta, kuidas peab käituma, kui märgatakse manipuleerimisega seotud kahtlast tegevust.

Pekingis 25. veebruarist kuni 13. märtsini toimuval paraolümpial esindab Eestit ratastoolikurlingu võistkond. Kursused on kohustuslikud ka paraolümpamängudel osalejatele.