Dilemmad Eesti dopinguvastases võitluses

 

Arvamusartikkel Postimehes 17. aprill 2018

 

Rahvusvahelise puhta spordi päeva (10. aprill) puhul toimus eelmise nädala lõpus esimene Eesti spordivaldkonna eestvedajate – Eesti Antidopingu nõukogu ja töötajaskond, Eesti Olümpiakomitee, kultuuriministeeriumi spordivaldkonna eestvedajad, spordialaliidud ja erialaspetsialistid – kogunemine, kus fookuses antidopingu valdkond.

 

Arutelu ülesandeks ei olnud teha põhjapanevaid otsuseid valdkonna uute suundade üle, vaid pigem tõsta lauale seni kahe silma vahele jäänud teemasid ning tuua Eesti antidopinguarutellu vaatenurki, millega seni pole arvestatud. Koosviibimise käigus joonistusid välja kolm tähtsat küsimust, millele Eesti antidopinguliikumine igapäevaselt mõtlema peab.

 

Dopingukontroll tõhusamalt tippsporti või julgemalt jõusaali?

 

Arutelu, kas Eesti Antidoping peab senisest enam testima rahvasportlasi ning käima pistelisi dopingukontrolle tegemas jõusaalides, on esile kerkinud varemgi. Piiratud ressursside juures on Eesti Antidopingu esmaülesanne loomulikult keskenduda tippspordile.

 

Ometi kujundab aga just rahvasportlaste dopingu tarvitamine keelatud ainete turgu ning mõjutab seeläbi ka tippsporti. Riigi seisukohast vaadatuna peaks rahvatervise aspekt olema oluline ning asjaolu, et dopingainete tarvitamisega kaasnevad tervisemõjud ka riigi rahakoti pihta löövad, ei tohiks jätta ükskõikseks.

 

Ohjad pigem Eesti Antidopingul või spordialaliitudel?

 

Eesti spordimaastikku kujundavad olulisel määral spordialaliidud. Just alaliitude teha on ka valikud, kuidas keelatud ainete tarvitamist oma spordialal – milles nemad on eksperdid – ohjata. Saab tellida dopingukontrolle tähtsatele spordivõistlustele, jagada Eesti Antidopinguga informatsiooni võimaliku dopingutarvitamise kahtluse kohta, korraldada tõhusaid teavitustegevusi ja koolitusi ning seada treenerite kutse andmisel antidopingu teadmiste miinimumtingimusi.

 

Samas ei saa alahinnata ohtu, et spordialaliit ei ole täielikult dopingu kõrvaldamisest huvitatud – see kahjustab mainet, tekitab lisatüli ja –kohustusi ning, olgem ausad, tuntavaid karistusi organisatsioonidele täna Eestis ei järgne.

 

Nii on Eesti Antidopingul suurem roll kui pelgalt testitellimuste täitja või koolituste korraldaja. Riikliku dopinguvastase agentuurina peaks ta kandma välja sõltumatu ülevaataja rolli, kes annab omapoolseid soovitusi antidopingu programmi elluviimiseks ning vajadusel pöörab tähelepanu ka probleemsetele kohtadele.

 

Isiklikud lood või süstemaatilised uuringud?

 

Arutelu lõpuks jõudsid osapooled ühisele tõdemusele, et valdkond vajab hädasti uuringuid ja hetkeolukorra kaardistust, et teha paremaid valikuid. Nii nagu on vaja ülevaadet Eesti metsade seisu või alkoholi piirikaubanduse trendidest, on tarvis ülevaatlikku ja mõistlikult tehtud uuringuid selle kohta, kui palju spordis keelatud aineid maale tuuakse, kui palju tarvitatakse, kui paljudel sportlastel on kiusatus tarvitada. Eesti Antidopinguni on jõudnud lugematul hulgal isiklikke lugusid, kaebusi ja kahtlustusi, kuid aeg on koguda lisaks isiklikele muljetele ka regulaarset teaduspõhist infot.

 

Teiseks ühiseks tõdemuseks oli vajadus tõsta Eesti Antidopingu uurimisvõimekust, kaasates professionaalset oskusteavet ning juurdlusspetsialiste. Seni on koostöö erinevate riiklike asutustega, nagu politsei, maksu- ja tolliamet, prokuratuur jt, olnud pigem juhtumipõhine ja vähereguleeritud. Kui Eesti Antidopingu uurimisvõimekust tõsta, võimaldab see ka kvaliteetsemat ja tulemuslikumat koostööd eri asutustega.

 

* * *

 

SA Eesti Antidopingu veendumus on, et toimunud arutelu peab muutuma järjepidevaks. Samuti soovime sihiteadlikumalt kaasata antidopingu valdkonnaga seotud avaliku sektori asutusi, et kirjeldatud dilemmadele koos lahendusi otsida. Eesmärgiks on Eesti spordi puhtus.

 

9.-15. aprillini tähistati Eestis puhta spordi nädalat, millesse on kaasatud nii spordialaliidud kui spordiklubid, et tutvustada antidopingu põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Valdkonna arutelu toimus esmakordselt ning seda toetas UNESCO spordist dopingu kõrvaldamise fond.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk