Ausa spordi teemalistest külalistundidest võttis osa enam kui 1000 koolinoort

04.10.2022

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus võttis kuuendat korda osa Euroopa Spordinädalast. Spordinädala raames viidi läbi 12 külalistundi koolides üle Eesti. Ausa spordi teemalistel loengutel oli kokku 1097 osalejat, sh 1055 õpilast ning 42 õpetajat. Lisaks koolitustele Mandri-Eestis, viidi esmakordselt läbi külalistunde ka Saaremaal ning seda kolmele erinevale kuulajaskonnale. 

Juhtivuurija Remo Perli selgitas „spordidedektiivina“ oma külalistundides õpilastele lähemalt, millised ohud varjutavad ausat sporti ning kuidas neid vältida. EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe ning koolitusjuht Marit Jukk arutlesid õpilastega laiemalt ausa mängu teemadel ning tutvustasid lähemalt antidopingu reegleid, dopingu kasutamise tagajärgi, karistusi ning dopingukontrolli protseduuri. 

Koolitajate hinnangul on positiivne, et koolinoored on juba üsna teadlikud ausa mängu aluspõhimõtetest ning omavad positiivseid väärtusi. Samuti on nad aktiivsed osalema aruteludes. Samas leidub koole, kus spordiharrastus pole õpilaste seas üleliia populaarne ning treeningutel käib vaid alla poole õpilastest. Seega on Spordinädala traditsiooni jätkumine Eestis kindlasti oluline. Pakutavate tegevuste hulk võiks veelgi kasvada, et lapsed ja noored saaksid teadlikumaks liikumisharrastuse olulisusest ning suurendaks neis positiivseid hoiakuid sportimise vastu.