Dopingureeglite rikkumisi uuritakse käsikäes politseiga

03.03.2021

Maailma dopinguvastane organisatsioon WADA teeb dopinguvastases tegevuses järjepidevalt koostööd õiguskaitseorganitega ning senise koostöö tugevdamiseks allkirjastati 18. veebruaril 2021. aastal Euroopa Liidu õiguskaitseasutusega Europol vastastikuse mõistmise memorandum. WADA ja Europoli leppe alusel luuakse antidopingu alane koostööraamistik.

Uurimistegevus on muutunud ülemaailmselt üheks olulisemaks vahendiks ausa ja puhta spordi kaitsmisel. WADA ja Europoli vahel sõlmitud lepe tugevdab koostööd WADA sõltumatute uurijate ja Europoli vahel eesmärgiga võidelda keelatud ainete ebaseadusliku tootmise, tarnimise ja nendega kaubitsemise vastu Euroopa Liidus. Memorandum on sisult sarnane WADA ja Interpoli vahel alates 2009. aastast kehtiva koostööleppega.

WADA president Witold Banka, kes allkirjastas memorandumi, sõnas järgmist: “Uurimistegevus on valdkond, millesse WADA on alates 2015. aasta koodeksi muudatustega senisest enam panustanud ning teinud selle tõhustamiseks märkimisväärseid edusamme. Mõned viimatised olulisimad juhtumid (Rahvusvaheline Laskesuusaliit ja Rahvusvaheline Tõstespordiliit, operatsioon “Aadrilaskmine” ja Europoli eestvedamisel operatsioon “Viribus“), näitavad selgelt, et teabe jagamine õiguskaitseorganite ja antidopingu organisatsioonide vahel on ülioluline paljastamaks dopingujuhtumeid, mida ei oleks tavapäraste testimiste või analüüsimeetodite abil võimalik tuvastada.

WADA-l on seotud mitmete organisatsioonidega dopinguvastase võitluse teostamiseks ning lisaks eelpool nimetatule sõlmis WADA 2020. aastal rahvusvahelise farmaatsiatoodete Tootjate ja Ühenduste Liiduga (IFPMA) samuti  koostöölepingu, eesmärgiga võimalikult efektiivselt avastada ja ennetada uute sportlikku sooritusvõimet parandavate ravimite kasutamist spordis.

Uudise terviktekst on kättesaadav WADA kodulehel.