2014. aasta kokkuvõtteks oleme koostanud aastaaruande, kust saab täpsemat infot peamiste tegevuste kohta: testide arvu võrdluses 2013. aastaga, ülevaadet haridus- ja teavitustegevusest ning rohkesti positiivseid koostöönäiteid nii meilt kui mujalt.

 

Uue WADA koodeksi 2015 tulekuga kaasnes uue versiooni tõlkimine, rahvusvaheliste standardite tõlkimine, täiendav teavitus- ja haridustegevus. Alustati Eesti dopinguvastaste reeglite koostamist, mis on kooskõlas WADA koodeksi ning Eesti seadusandlusega.

 

2014. aasta oli riiklikul tasandil muutusi toonud aasta, kuna joon tõmmati alla Bernatski-juhtumile, täiendati karistusseadustikku, toimus Eesti Spordi Kongress ja võeti vastu spordipoliitika arengustrateegia.

 

Nii võib 2014. aastat pidada Eesti Antidopingu jaoks tegusaks ja sündmusterohkeks aastaks, mis annab hea hoo 2015. aastal tegevuste jätkamiseks.

 

Loe aastaaruannet siit

 

Lisainfo: Kristel Berendsen, SA Eesti Antidopingu juhataja, kristel.berendsen(att)antidoping.ee