12. detsember 2017

 

 

mihkelleis.ee

10. juubelit tähistav Eesti Antidoping kingib mitmetele erinevatele organisatsioonidele antidopingu teemalisi raamatuid. Kokku kingitakse kuusteist rahvusvaheliselt tunnustatud erialast raamatut, millega soovitakse toetada antidopingu alaseid teadustöid.

 

Sihtasutus Eesti Antidopingu nõukogu esimehe Indrek Oro sõnul on vajalik teaduspõhiselt läheneda nii testimises kui ka haridustöös ja ka dopingainete leviku tõkestamisel. ,,Meil puudub igasugune teadmine, kui laialt on dopingained Eestis levinud, milliste sihtrühmade seas ning millised on erinevate sihtrühmade hoiakud,” lisab sihtasutuse juhatuse liige Elina Kivinukk. Raamatute kättesaadavus aitaks võimalikke uurimishuvilisi tudengeid enam antidopingu valdkonda süveneda.

 

Kinkimiseks valiti ekspertide abiga 16 teaduspõhist ja rahvusvaheliselt tunnustatud raamatut, mis pakuvad antidopingu valdkonnast hea ülevaate või lähenevad antidopingu teemadele mingi laiema nurga alt. Ka rahvusvaheline dopinguorganisatsioon WADA näeb eelarve kasvus järjest suuremat protsenti teadustöö arendamisele.

 

Raamatud kingitakse koolidele ja ülikoolidele, kus õpetatakse kehakultuuri ja teisi spordivaldkonna erialasid või organisatsioonidele, kus on rohkem inimesi, kes võiksid teha antidopingu teemalisi uurimistöid. Raamatud antakse üle teiste seas Tallinna ja Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskondadele, Audentese Spordigümnaasiumile, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumile ning Riigikogule. Raamatute soetamist toetab Eesti Kultuurkapital.

 

2017. aastal tähistab Eesti Antidopingu (EAD) oma 10. sünnipäeva. Organisatsiooni missioon on seista Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega puhta spordi eest, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide tegemine, dopinguvastane koolitus- ja teavitustöö ning kohalik ja rahvusvaheline dopinguvastane koostöö.

 

EAD sünnipäeva-raamatuid tähistab kleebis.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762