PRESSITEADE

 

7.07.2015

 

Kergejõustiku U23 EM-il võetakse ca 200 dopinguproovi ja tehakse teavitustööd

 

Eesti Antidoping viib Euroopa U23 meistrivõistlustel Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisema dopingukontrolli. Samuti avatakse nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele antidopingu teavitustelgid.

 

Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel viib Eesti Antidoping koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisem dopingukontrolli, mille käigus võetakse sportlastelt üle saja vereproovi ja sama palju uriiniproove. Võrreldavas suurusjärgus proove on seni võetud ainult Tallinnas 2011. aastal korraldatud Euroopa juunioride meistrivõistlustel kergejõustikus.

 

Võistlejatele suunatud haridustelgis harjutusstaadionil saavad sportlased kontrollida oma teadmisi puhta spordi, dopinguvastase võitluse põhimõtete ja keelatud ainete kohta. Huvilistel on võimalik end proovile panna WADA viktoriinis “Mängi ausalt”, teadjamatele on ka auhinnad. Neljapäeval osalevad teavitustegevuste läbiviimises ka Eesti mitmevõistlejad – Euroopa U23 meister Grit Šadeiko ja Euroopa sisemeister Mikk Pahapill.

 

Publikule avab Eesti Antidoping võistluste marketalal oma telgi, mis ootab kõiki huvilisi kogu võistluste vältel neljapäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Tutvustatakse harrastussportlastele mõeldud e-õppeprogrammi “Spordin puhtalt”. Kõik, kes asjaga päri, saavad anda oma allkirja lubadusele sportida ainult puhtalt, samuti saab end pildistada “Spordin puhtalt” sümboolikaga. Eesti Antidopingu esindajad annavad vastused küsimustele, mis puudutavad puhast sporti, dopingut ning dopinguvastast võitlust.

 

Eesti Antidopingu haridustegevused viiakse ellu noorte antidopingu-saadikute abiga rahvusvahelise projekti „prePLAY“ raames. „prePLAY“, milles osalevad Sloveenia, Läti, Horvaatia, Malta, Saksamaa ja Eesti noored, on suunatud antidopingu-alasele ennetustööle. Antidopingu saadikud teevad dopinguvastast ennetus- ja teavitustööd oma koduriigis, näiteks võistlustel ja koolides. Eestist osaleb projektis kümme noort. Projekti toetab Erasmus+ programm.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
EAD hariduse ja koolituse projektijuht
tel 5628 7762
e-post elina.kivinukk@antidoping.ee