warsaw_conf12.-13. detsembril toimus Varssavis Poolas konverents rahvusvahelistest rahastamisvõimalustest. Eesti Antidopingul oli võimalus jagada oma partneriks olemise kogemust Erasmus+ spordiprogrammis.

 

Konverentsi korraldas Poola spordi- ja turismiministeerium kohalikele spordiorganisatsioonidele, alaliitudele, ülikoolidele, teadusasutustele. Sündmus oli rahvusvahelise mastaabiga, sest laval astusid üles väga kõrge kaliibriga esinejad, nt rahvusvahelisest uuringukeskusest CSES (The Centre for Strategy & Evaluation Services), Poola haridussüsteemi arengufondist, piirkondlikust Visegrad-fondist, TAFISAst (The Association for International Sport for All) ning nii Euroopa kui kohalikust Erasmus+ programmi koordinaatorasutusest. Esinema olid kutsutud mitmeid häid spordiprojektide näiteid eri riikidest, nagu Iirimaa ning Ungari.

 

Kahepäevasel konverentsil anti esimesel päeval pigem üldine ja statistiline ülevaade, keskendudes rahastatud projektide kasule ja mõjule ning andes ülevaate piirkonnas tegutsevatest erinevatest rahastamisvõimalustest. Teisel päeval keskenduti töörühmades kolmele teemale: antidoping, spordis osaluse suurendamine ning hea valitsemine.

 

Kõige populaarsem töörühm oli hea valitsemine, kus käidi välja projektiideid valdkonna eetikast, valitsemisorganite töö korraldusest, aga ka regulatsioonide täiendamisest. Kindlasti on see tähelepanu vääriv teema Eestiski.

 

Eesti Antidopingul oli võimalik jagada oma kogemust ühes töötoas, kuna 2015-2016 osaleti partnerina projektis prePLAY (Doping prevention through peer learning among youth), mille raames värvati organisatsiooni juurde kümmekond puhta spordi saadikut, kes viivad läbi antidopingu ennetustegevusi. Kuna Eesti Antidopingul puudus varasem Euroopa tasandi projektis osalemise kogemus, aga projekti mõju on tuntav, oli see Poola spordiorganisatsioonidele igati julgustav näide.

 

Kokkuvõttes peab nentima, et konverents oli äärmiselt südantsoojendav algatus, kus spordivaldkonna eest vastutav ministeerium teeb jõupingutusi toetamaks eri tasandi spordiorganisatsioone. Vähetähtsaks ei saa pidada ka arvukaid näiteid uuenduslikest spordiprojektidest.

 

Siinkohal on sobiv levitada ka eelinfot. Eestis korraldab Kultuuriministeerium 19. jaanuaril Erasmus+ programmi tutvustava seminari. Kuna Eesti Antidoping julgeb Euroopa projekti kogemust soovitada, on mõistlik ka ettevalmistava seminari kuupäev kalendrisse märkida.

 

Vaata antidopingu töötoas kasutatud slaide (inglise keeles) / See the slides presented at the anti-doping workshop