Lühiülevaade Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2015. aastal

 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning osaleda kohalikus ja rahvusvahelises antidopingu alases koostöös.

 

Testimine 

Kokku on viidud läbi 374 testi (kusjuures vastavalt WADA juhendile on testide arvestus muutunud ja ühe visiidi jooksul tuleb edaspidi üheks testiks lugeda nii vere- kui uriiniproov).

* EAD võistlusvälised testid – 130

* EAD võistlussisesed testid – 94

* Rahvusvahelised võistlusvälised testid – 3

* Rahvusvahelised võistlussisesed testid – 147

* Sportlase verepassi testid – 112

2015. aastal oli arvukalt positiivseid dopingujuhtumeid, kokku seitse (keelatud ained kanep, ecstasy, trimetasidiin, tamoksifeen, lisaks üks verepassi juhtum). Ebaõnnestunud testi katseid ja sellega seoses asukoha rikkumisi (Missed Test+ Filing Failure) määrati üheksal (9) korral.

 

Koolitus ja teavitus

2015. aastal oli koolituste rõhuasetus sportlastel. Tabel kahe aasta võrdluses näitab, et tegevus on olnud üsna tulemuslik.

2014 2015
Sportlased kokku 180 425
–          tippsportlased u 100 165
–          noorsportlased 65 260
Treenerid ja tugipersonal (sh arstid) 150 156
Kooliõpilased u 1200 714
Teised sihtgrupid (spordiametnikud, -ajakirjanikud jt) 650 300
Kokku u 2200 1595

Registreeritud testibaasi 134st sportlasest osales 2015. aastal koolitustel 48, mis on veidi rohkem eelmise aastaga võrreldes (siis osales 33). Koolitusi on tellinud 9 erinevat alaliitu ja 4 spordiklubi.

 

Teavitustegevustes on edulood olnud haridustelk SEB Maijooksul, SEB Tallinna Sügisjooksul ning U23 EM kergejõustikuvõistlustel Tallinnas. Seda on võimaldanud puhta spordi saadikud prePLAY-projekti raames (rahastab Erasmus+). Teavitustöö toimus ka harrastussportlaste suunal, käivitades ja tutvustades e-õppeprogrammi www.spordinpuhtalt.ee.

 

Suunad 2016. aastal 

Uus aasta toob EAD iga tegevusvaldkonna juurde uusi väljakutseid (tähtsusejärjekorrata):

1) prePLAY-projekti raames tuleb ellu viia 20 haridustegevust puhta spordi saadikute kaasabil, sh korraldada puhta spordi päev 10. aprillil;

2) Uus UNESCO-projekt seab sihiks antidopingu valdkonna süsteemsema arendamise;

3) Uuest aastast on kohustuslik järgida WADA rangemaid testimisnõudmisi testibaasi A-taseme sportlaste seas. Hetkel kuulub EAD testibaasi A-tasemele 49 sportlast (eelmisel aastal 37), B-tasemele 49 sportlast (65) ja C-tasemele 30 sportlast (32).

4) Koostöös konkreetsete alaliitudega on kavas välja töötada antidopingu programmid, mis lähenevad süsteemsemalt nii testimis-, koolitus- kui teavitustegevustele, et dopinguvastast võitlust tõhustada.