Eesti Antidopingu kodulehelt on nüüdsest kättesaadav 2019. aasta tegevusaruanne, mis võtab kokku eelmise kalendriaasta põhitegevused ning tulemused. Täismahus saab tegevusaruannet lugeda SIIT.

 

2019. aastal viisid EAD akrediteeritud testijad Eestis läbi pea 600 dopingutesti. Eesti sportlastelt võeti nii võistlustel kui ka võistlusväliselt 429 proovi. Erinevate võistluste raames testiti lisaks rahvusvahelisi sportlasi 152 korral, ühtekokku teostati 581 (2018 – 531) testimist. Dopingukontrolli viidi läbi 25 erineval spordialal. Enim testiti Eesti kergejõustiklasi, ujujaid, laske- ja suusasportlasi. Probleemkohaks testimise planeerimisel on sportlaste poolse WADA nõuetele vastava asukohateabe registreerimine ja õigeaegne uuendamine, mis on kaasa toonud mitmeid ebaõnnestunud testimisi. Kolm ebaõnnestunud testimist 12 kuu jooksul loetakse dopingureegli rikkumiseks, mis toob kaasa kuni 2-aastase võistluskeelu.

 

Käivitus uus kaasaegne ravimiotsingu süsteem. 2019. aastal uuendati EAD senine ravimiotsingu süsteem oluliselt tõhusamaks, mis võimaldab tuvastada ravimites sisalduvaid võimalikke WADA poolt keelatud toimeaineid ning annab infot ravimite ja nende toimeainete lubatavuse kohta spordis. Andmebaas töötati välja koostöös Spordikoolituse ja -Teabe SA-ga  ning Ravimiametiga ja on mõeldud kasutamiseks kõigile, nii sportlastele kui nende tugipersonalile (WADA koodeksi järgi: juhendaja, treener, mänedžer, agent, võistkonna abiline, ametnik, meedik või parameedik, lapsevanem või muu isik). Ravimiotsing põhineb ühelt poolt Ravimiameti ravimiregistri automaatselt uuenevatel andmetel ning teiselt poolt antud aastaks WADA poolt kehtestatud keelatud ainete ja keelatud võtete nimekirjal.

 

2019. aastal viis SA Eesti Antidoping läbi 30 välistele sihtrühmadele suunatud antidopingu alast koolitust, millest võttis kokku osa 1038 osalejat, sh 392 sportlast ja 206 treenerit enam kui viieteistkümnelt spordialalt, 141 spordijuhti või -korraldajat, 256 õpilast ja üliõpilast, 16 õpetajat ja 27 muud isikut. Koolitusi korraldati Eesti Olümpiakomitee spordidelegatsioonidele (Noorte Taliolümpiapäevad, Euroopa Mängud, Euroopa Noorte Festival) ja neljateistkümnele spordialaliidule. Sihtrühmade (spordiorganisatsioonid, koolid jt) vajadusi ja huvi arvestades töötati välja 2- ja 4-tunnised (ak. tund) antidopingualaste koolituste õppekavad, mis kinnitati Spordikoolituse ja -Teabe SA poolt. 2020. aastal on EAD-l valmimas ja avatakse rahvusvahelise koolituskeskkonna Triagonal eestikeelsed e-õppe kursused internetikeskkonnas eraldi nii sportlastele, treeneritele (jt taustajõududele ning lapsevanematele) kui arstidele. E-kursusi saavad internetiühenduse olemasolul läbida kõik soovijad ning selle läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

 

Perioodil 2019-2020 toimub EAD ühinemine Eesti Olümpiakomitee asutatud uue, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega (EADSE). EADSE kompetentsi lisandub lisaks dopinguvastasele tegevusele ka kokkuleppemängude, väärkohtlemise ja pealtvaatajate turvalisuse temaatika.

 

Koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ning Spordikoolituse ja -Teabe SA-ga korraldas EAD/EADSE 26. novembril 2019 rahvusvahelise koolitusseminari “Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel”. Üle 150 osalejaga seminari avas kultuuriminister Tõnis Lukas.