Eesti Antidopingu kommentaarid WADA sõltumatu komisjoni raporti II osale

14. jaanuaril 2016 avaldas WADA sõltumatu ekspertkomisjon teise osa raportist, kus antakse põhjalik ülevaade kergejõustikule ja IAAFile suunatud dopingusüüdistustest. Süüdistused pärinevad Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmist „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics” ning mitmest meediakanalist, kelle abil tulid avalikuks dopinguproovide andmebaasid ajavahemikus 2001-2012.

 

Eesti Antidoping on seisukohal, et spordiringkonnas on jätkuvalt oluline seista sihipäraselt organisatsioonide läbipaistvuse eest ja võtta ette tõhusaid meetmeid korruptsiooni vastu. Dopinguvastased organisatsioonid peavad sisse seadma nii liikmetele kui avalikkusele arusaadavad toimimispõhimõtted, sealhulgas rangelt järgima organisatsioonide dopinguvastaseid reegleid.

 

Mis puudutab ARD ja mitme teise meediakanali poolt 2015. aasta augustikuus avaldatud vereproovide näitusid, siis raport kinnitab, et selles ilmunud andmed ei ole täielikud ning nende põhjal ei ole võimalik järeldada dopinguvastaste reeglite rikkumist ebatüüpiliste verenäitude (verepassi) alusel. Andmed pärinesid ühe rahvusvahelise dopingukontrolli delegaadi isiklikust andmebaasist, mitte dopinguvastase organisatsiooni ametlikust infokanalist.

 

Esitatud süüdistustel, miks IAAF kahtlaste verenäitude infole ei reageerinud ega menetlust alustanud, ei ole alust. Sportlase bioloogilise passi alusel dopingujuhtumite menetlemine on aja jooksul täpsustunud ja WADA poolt teaduspõhiselt täiendatud ning vereproovide andmed ajavahemikus 2001-2012 ei ole olulisel määral kahtlased, et süüdistada IAAFi meelega viivitamises või dopingujuhtumite kahtlustuse mitteesitamises.

 

Sellest tulenevalt ei kommenteeri ega spekuleeri Eesti Antidoping võimalike Eesti sportlaste üle, kelle nimed IAAFist lekkinud andmebaasis võisid esineda.

Vaata täielikku raporti teksti

 

Vaata ka Eesti Antidopingu kommentaare raporti esimesele osale 2015. aasta novembris 

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

tel 5628 7762

elina.kivinukk@antidoping.ee