EADSE asus täitma riikliku kontaktpunkti ülesandeid

Alates 18. jaanuarist liitus Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) meeskonnaga Kalle Roos, kelle töövaldkonnaks on spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti koordinaatori ülesannete täitmine.

2020.a. detsembris sõlmis EADSE Kultuuriministeeriumiga halduslepingu, mille kohaselt kohustub EADSE täitma spordiseaduse § 111 alusel spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti ülesandeid. Kontaktpunkti ülesanneteks on:

1) asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teabe kogumine ja edastamine;

2) spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse koordineerimine;

3) teabe vastuvõtmine, koondamine ja analüüsimine tavatute ja kahtlaste, Eestis toimuvate spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning vajaduse korral hoiatuste edastamine;

4) teabe edastamine võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või spordikihlvedude korraldajatele;

5) koostöö kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega.

Kallel on varasem kogemus erinevate noorte- ja amatöörliigade halduri ja distsiplinaarinspektorina Eesti Jalgpalli Liidus. EADSE tervitab uut kolleegi ja soovib viljakat koostööd.

Lisainfo: kalle.roos@antidoping.ee