EADSE kokkuleppemängude spetsialist Kalle Roos osales Prantsusmaal Macolin’i nädalal

26.10.2022

17.-20. oktoobril toimus Strasbourg’is Prantsusmaal nii-öelda Macolin’i nädal, mis oli pühendatud spordivõistlustega manipuleerimise vastasele Euroopa Nõukogu konventsioonile, mida tuntakse ka Macolin’i konventsioonina.

Esimesel kahel päeval said kokku nende riikide esindajad, kes on konventsiooni allkirjastanud ja moodustavad nii-öelda Kopenhaageni Grupi. Kopenhaageni Grupp on väga oluline vahend, kuna spordivõistlustega manipuleerimine on piirideülene probleem ja koostöö erinevate riikide vahel on seetõttu kriitilise tähtsusega. Eestit esindasid kohtumisel EADSE spordivõistlustega manipuleerimise ennetustegevuse spetsialist Kalle Roos ja Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor. Kohtumisel tutvustasid 40 osalenud riiki oma tegevusi ja arenguid antud valdkonnas. Lisaks räägiti varasematel kohtumistel moodustatud töögruppide edusammudest ja muredest ning tutvustati erinevate käivitatud projektide käekäiku. 

19. oktoobril toimus Euroopa Nõukogu ja UEFA koostöös korraldatud konverents, mille fookuses oli sotsiaalmeedia mõju sportlaste mõjutamisel kokkuleppemängudes osalemisel. Esinejate hulgas olid näiteks Twitteri, Meta, UEFA, FIFA, Interpoli, FBI ja Sportradari eksperdid. Üheks suurimaks kordaminekuks võib lugeda seda, et sotsiaalmeedia esindajad ei olnud varem teadlikud, kui suurel määral toimub sportlaste mõjutamine läbi nende kanalite ning konverentsi käigus tutvustati neile seda probleemi. Võib loota, et lähitulevikus astutakse samme selle olukorra parandamiseks. 

Nädala lõpetas Macolin’I konventsiooni rakenduskomitee koosolek. Rakenduskomiteesse kuuluvad hetkel need 7 riiki, kes on konventsiooni juba ratifitseerinud. Eesti praegu nende riikide hulka ei kuulu, mistõttu Eesti esindajad sellel koosolekul ei osalenud.