EADSE koolitusjuht töövarjuna Hollandi antidopingu agentuuris

03.10.2022

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse koolitustegevuse koordinaator Marit Jukk külastab Erasmus+ täiskasvanuhariduse õpirände raames perioodil 10.-16. oktoober Hollandi antidopingu agentuuri (Dopingautoriteit). Töövarjutamise eesmärgiks on saada informatsiooni selle kohta, milliste tegevuste läbi teostab Hollandi antidopingu agentuur dopinguvastast koolitustööd ning tutvuda laiemalt nende spetsialistide igapäevatööga. Hollandi antidopingu agentuuril on lisaks sportlaste ja nende tugipersonali koolitussüsteemile ka põhjalikud koolitusprogrammid lapsevanematele ja harrastussportlastele.

EADSE üheks tegevusvaldkonnaks on dopinguvastane ennetustegevus Eestis ning seda teostatakse peamiselt dopingutestimiste ja koolitustegevuse kaudu. See tegevus on äärmiselt oluline, et ennetada keelatud ainete kasutamist sportlaste seas ning kaitsta üldiselt ausa spordi põhimõtteid. Kõik sportlased, keda valitakse dopingukontrolli, peaksid olema eelnevalt põhjalikult koolitatud, et nad oleksid teadlikud dopingukontrolli protseduurist ning enda õigustest ja kohustustest. Samuti peaksid nad olema teadlikult kõikvõimalikest dopinguvastastest reeglitest, keelatud ainete kasutamise tagajärgedest ja karistustest. Seega on EADSE üheks väljakutseks uurida ja selgitada välja, millised on parimad koolitusmeetodid eelpool nimetatud eesmärkide täitmisel.

Uudises kajastatakse vaid autori seisukohta ning Euroopa komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.