EADSE koolitustegevuse koordinaator Marit osales Euroopa Nõukogu dopinguvastase haridustegevuse seminaril 

01.03.2023

Euroopa Nõukogu poolt korraldatud seminar toimus 21.-22. veebruaril UEFA peakontoris Nyonis, Šveitsis. Seminari fookuses olid erinevad töötoad, kus arutleti näiteks selle üle, kuidas muuta tõhusamaks organisatsioonide omavahelist koostööd koolitustegevuse valdkonnas. Samuti rõhutati toidulisandite kasutamise teadlikkuse tõstmise olulisust ning võistluskeelu all olevate sportlaste koolitamise vajalikkust. Koolitustegeuvse efektiivsuse hindamiseks on samaväärt oluline viia järjepidevalt läbi küsitlusi ja uuringuid ning koguda sportlaste jm tugipersonali tagasisidet olemasolevatele programmidele.

EADSE koolitustegevuse koordinaatoril Maritil oli seminaril roll viia läbi koos Austria antidopingu agentuuri koolitusjuhi David Mülleriga läbi “vastastikuse tunnustamise” töötuba. Antud töötoas leiti lahendusi, kuidas hõlbustada organisatsioonide vahel olemasolevate koolitusplatvormide tunnustamist ja aktsepteerimist.