PRESSITEADE

VIDEO

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) tähistab lähenevat lastekaitsepäeva treener Anti Kinga paljastamisega, kes väärkohtles noori tennisetüdrukuid, mis väljendus neid kohatult katsudes ja solvavalt suheldes.

EADSE sporditurvalisuse koordinaatori Ilona Kivisiku sõnul sõnul näitavad viimastel aastatel avalikuks tulnud juhtumid, et väärkohtlemist spordis endiselt esineb ning eriti vajavad abi ja tähelepanu just lapsed ja noored. “Teadlikkuse tõstmine väärkohtlemise märkamiseks ja ennetamiseks ei pea käima ainult läbi reaalsete juhtumite vaid appi saab võtta ka näitlikustatud olukorrad, mis aitavad õigel ja valel lihtsamini vahet teha,” ütles Kivisik.

2023. aastal käsitleti spordieetika rikkumisi 20 spordialal ligi 30 korral, millest hinnanguliselt üle poole olid seotud väärkohtlemisega. „Väärkohtlemise ja ahistamise haavatavaim sihtrühm on alaealised, samas ei saa unustada, et ka täisealine sportlane on haavatav. Varasemad uuringud on leidnud, et väärkohtlemist spordis mõjutab kultuuriline taust, spordikorraldus, korralduslik ülesehitus, treenerite ja sportlaste võimusuhete vahe, autoritaarne treeningstiil,” loetles Kivisik.

Reaalsetest väärkohtlemise juhtumitest inspireeritud kampaaniavideo treener Anti Kinga käitumisest tenniseväljakul tootis Goodmen Productions. Hulljulgete ja keskpärasusest eemalduvate ideede poolest tuntud videotootja kaasasutaja Gabriel Mältoni sõnul on nii temal kui tema kolleegil Freddy Jakobsonil noorem õde ning nad on üles kasvanud naisterahvaste keskel. “Soov hoida ja kaitsta on meile tugevalt sisse kasvanud ja see on ka üks suuri põhjuseid, miks me EADSE ideega kaasa läksime. See on meie viis pakkuda turvalisemat tulevikku nii enda perele kui ka kõigile noortele,” selgitas Mälton.

Kampaania läheneb tõsisele teemale ootamatult läbi huumori, et jõuda suurema auditooriumini ja et sõnum eriti just noorteni jõuaks. “Tihti öeldakse isegi täiskasvanutena, et ,,Ahh, suva”, aga ei ole suva. Ma väga loodan, et see klipp aitab sportlastel koguda julgust rääkimiseks ja märkamiseks,” lisas Mälton.

Kivisiku sõnul on lähenev lastekaitsepäev hea aeg, et kõigile meelde tuletada, et laste heaolu on meie kõigi täiskasvanute kätes ja treeningul tagab laste heaolu treener.

EADSE pakub spordiorganisatsioonidele ka koolitusi ja seminare ning koostab vastavaid info- ja juhendmaterjale. Kodulehelt leiab ka spordiorganisatsiooni kodukorra näidisjuhendi ja spordipersonali
käitumisjuhendi
laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks.

Kuidas väärkohtlemise kahtluse korral käituda?

  • Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama sellest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.
  • Lasteabitelefonilt saab küsida ka nõuandeid kõigis lastega seotud küsimustes ning saab soovi korral anonüümseks jääda.
  • Kui on veendumus, et juhtumi puhul võib tegu olla kuri- või väärteoga, tuleb pöörduda politseisse kohe samal päeval. Seksuaalne väärkohtlemine on kuritegu. 
  • Edasta info spordiklubile või spordialaliidule. Kui sa tunned, et ei saa sellest rääkida spordiklubi/spordialaliidu ametnikele, võta ühendust Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega kas telefoni (682 5985) või anonüümse vihjeliini kaudu.

EADSE vihjelehel Spordivalvur spordivaldur.eadse.ee saab sihtasutusele turvaliselt teada anda spordis kehtestatud reeglite rikkumistest, sh väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest.

Kampaaniavideo Instagramis

Kampaaniavideo TikTokis

Kampaaniavideo Facebookis

Kampaaniavideo Youtubes

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.