Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt98264/domeenid/www.eadse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1686

Lühiülevaade 2016. aasta tegevustest

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning osaleda kohalikus ja rahvusvahelises koostöös.

 

Testimine. Kokku on viidud läbi 453 testi (vrd 375 testi 2015. aastal), mis on ilmselt kõigi aegade rekord Eesti Antidopingu ajaloos. Suurearvulise testimise tegi võimalikuks EAD rahastajate suurenenud toetus. Testid jagunesid alljärgnevalt:

– EAD võistlusvälised testid – 210 (2015. aastal 130)

– EAD ja Eesti spordialaliitude tellitud võistlussisesed testid – 96 (95)

– Rahvusvahelised võistlusvälised testid – 7 (3)

– Rahvusvahelised võistlussisesed testid – 140 (147)

– Sportlase verepassi testid – 89 (43)

Võistlussiseselt testiti Eesti spordialadest kõige enam jalgpallis (40 testi), korvpallis (16), võrkpallis (16), käsipallis (16), kergejõustikus (15), tõstmises (11) ning jõutõstmises (7). Võistlusväliselt testiti kõige enam kergejõustiklasi (55 testi), suusatajaid (33), ujujaid (16), vehklejaid (14), sõudjaid (13) ning tõstjaid (6).

 

Ebaõnnestunud testi katseid ja sellega seoses asukoha rikkumisi (inglise keeles missed test, filing failure) määrati kaheksal (8) korral. Raviotstarbelist erandit (TUE) ei antud välja ühelgi korral.

 

Kuigi testimistegevus oli väga intensiivne, siis 2016. aastal oli vähe dopinguvastaseid rikkumisi. Kokku tegeles Eesti Antidoping kaheksa positiivse dopinguprooviga, neist kuus olid seotud meldooniumiga ning ühelgi juhul ei tuvastatud dopinguvastast rikkumist. Üks positiivne proov avastati Eestis toimunud rahvusvahelistel võistlustel välismaa sportlaselt (keelatud aineks anaboolsed steroidid) ning see anti teise antidopingu agentuuri menetleda. Üks halb leid (kokaiin) jõudis Eesti Antidopinguni teise agentuuri testimistegevuse tulemusena ning see lõppes võistluskeelu määramisega (kuna tegemist on harrastussportlasega, ei pea Eesti Antidoping selle juhtumi üksikasju avalikustama).

 

Põhjuseid, miks tubli testimistegevuse tagajärjel rikkumisi ei avastatud, võib olla mitmeid. Võib oletada, et Eesti tippsportlaste seas on keelatud ainete tarvitamine vähenenud, samuti võib olla testiplaanis ja uurimistegevuses vajakajäämisi, et tabada keelatud aineid tarvitanud sportlane õigeaegselt. Kindlasti tuleb rohkem tegelda nö mitte-analüütiliste dopingujuhtumitega, kus tõendiks ei ole positiivne proov, vaid mõni muu rikkumist tuvastav tõend, näiteks Maksu- ja Tolliameti akt keelatud ainete valdamise kohta vmt.

 

Koolitus ja teavitus. 2016. aasta koolitustegevuste keskmes olid antidopingu haridusväljapanekud erinevatel võistlustel ja puhta spordi nädalal (10.-17. aprill), et maksimaalselt rakendada prePLAY-projekti raames kaasatud puhta spordi saadikuid. Haridusväljapanekud toimusid 2016. aastal järgmistes kohtades ning võistlustel:

– Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus

– Tallinna Teletorni trepijooks

– Elamusspordikeskus „Spot of Tallinn“

– Meeste võrkpalli poolfinaal

– Tartu Sportlandi kauplus

– Eesti-Läti naisteliiga korvpallimängud

– Rahvusvaheline ujumisvõistlus “Tartu Kevad”

– Sulgpalli GP Tartus

– Eesti karikavõistlused kulturismis ja fitnessis

– SEB Maijooks

– Laskmise juunioride EM

– TV10 Olümpiastarti spordimess

– WUC Rannavõrkpalli MM

– SEB Tallinna maraton

Haridusväljapanekud olid heaks võimaluseks väga erinevatele sihtgruppidele puhta spordi põhimõtteid tutvustada, muuhulgas olid mitmetel võistlustel otseseks sihtgrupiks sportlased (lisaks nt lapsevanematele, võistluse pealtvaatajatele, asjahuvilistele).

 

Allpool on toodud kahe aasta võrdlus erinevatele sihtgruppidele läbiviidud koolitustegevustest (ei sisalda külastajate andmeid haridusväljapanekutelt).

2016 2015
Sportlased kokku 335 425
–          tippsportlased 107 165
–          noorsportlased 228 260
Treenerid ja tugipersonal (sh arstid) 251 156
Kooliõpilased 600 714
Teised sihtgrupid (spordiametnikud, -ajakirjanikud jt) 355 300
Kokku 1541 1595

 

Teavitustegevuses on olulisemad sammud olnud mitmete haridusmaterjalide koostamine ning Eesti Antidopingu kodulehe järjepidev uuendamine, sealhulgas ka venekeelse osa arendamine.

 

Suunad 2017. aastal. Uus aasta toob Eesti Antidopingu tegevusvaldkonda uusi väljakutseid:

– UNESCO-projekt seab sihiks antidopingu valdkonna süsteemsema arendamise, sealhulgas on kavas reguleerida paremini koostööd Eesti Antidopingu ja erinevate riigiasutuste (Maksu- ja Tolliamet, Politsei ja Piirivalve, Prokuratuur, Ravimiamet jne) vahel, samuti teha tõhusamat koostööd EOK sportlaskomisjoniga.

– Registreeritud testibaasi (RTP) ümberkorraldamine, et vastata WADA poolt seatud testimisnõuetele;

– Kavas on jätkata koostööd spordialaliitudega, et läheneda süsteemsemalt nii testimis-, koolitus- kui teavitustegevustele;

– 2017 on Eesti Antidopingu jaoks sünnipäeva-aasta, mille raames on soov puhta spordi sõnumeid laiemalt levitada, sealhulgas tähistada puhta spordi nädalat 3.-10. aprillil, kutsuda Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud antidopingu eksperte, meeles pidada olulisi koostööpartnereid;

– Kuna 2017. aasta teisel poolel on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ning antidoping on olnud oluline teema Euroopa Liidu liikmesriikide seas, ei jäta eesistuja roll Eesti Antidopingutki puudutamata.