eu_konverents15. juunil 2016 toimus Hollandis Amsterdamis ühepäevane kõrgetasemeline antidopingu konverents, mis käsitles hetkel aktuaalseid andmekaitse küsimusi, sportlaste õigusi dopinguvastases võitluses ning koostöö tõhustamist igal tasandil. Eestit esindas konverentsil Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk ja toob allpool ülevaate.

Välja võib tuua kolm keskset teemat:

  • Andmekaitse ja dopingukontrolli teemades jääb alati õhku tasakaalu leidmine.

Oluline on kaitsta sportlaste isikuandmeid, neid töödelda delikaatselt, ning esimesel võimalusel kustutada (sh ka nt info kustutamine interneti otsingumootoritest). Samas tuleb mõista, et dopinguvastane võitlus on tegutsemine avalikes huvides ja see toob kaasa vajaduse, et infot kogutaks õigel määral ning et seda ka hoitaks korrektselt. Sportlastel on õigus oma privaatsusele, aga neil on ka õigus osaleda spordis puhtalt ja see avaldab survet ka sportlase privaatsusele.

  • Sportlasi tuleb rohkem kaasata

Kuigi levinud on ütlus “sportlastel on õigus osaleda puhtas spordis” (athletes have the right to participate in clean sport), siis nende häält antidopingu alastes aruteludes on vähe kuulda. Sportlastele tuleb anda rohkem ametlikke võimalusi oma seisukohti välja öelda ning nendega tuleb tõsiselt arvestada.

  • Puhta spordi kaitseks tuleb ühiselt võidelda

Silmapaistvalt hea oli iNADO eestvedaja Joseph de Pencier’i ettekanne (vaata slaide altpoolt), kus ta andis kooliliku hinnangu antidopingu olukorrale. Muuhulgas rõhutas ta ühtse kommunikatsiooni ja meediasõnumite vajalikkust, et nii valitsused, teadlased, aga ka spordirahvas ise räägiks ühtset keelt spordi vaimu kaitseks.

Tutvu konverentsi programmiga

Tutvu konverentsi korraldajate koostatud kokkuvõttega

Vaata konverentsi esimese sessiooni slaide

Vaata Joseph de Pencier’i ettekande slaide, kus ta annab hinnangu antidopingu hetkeolukorrale

Siin on Hollandi Antidopingu hariduseksperdi Bart Coumanise slaidid

Vaata ka Kanada kogemusi nendelt slaididelt