18.02.2021

Heiki Nabile määrati esialgne võistluskeeld

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) informeerib, et WADA koodeksi dopinguvastase reegli art 2.1. Keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis võimaliku rikkumise alusel määrati WADA koodeksi art 7.4 alusel maadleja Heiki Nabile esialgne võistluskeeld alates 17. veebruarist 2021.

EADSE poolt k.a jaanuari algul läbiviidud võistlusvälise dopingukontrolli analüüsil tuvastati  halb analüütiline leid (AAF- adverse analytical finding), mille järgi sisaldas A-proov WADA 2021. aasta keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja alusel järgmist keelatud (igal ajal – nii võistlussiseselt kui võistlusväliselt) ainet:

S4. Hormone and Metabolic Modulators/letrozole metabolite bis-(4-cyanophenyl)methanol.

Tegemist ei ole veel süüdistusega, algatatud on dopinguvastase reegli võimaliku rikkumisega seotud uurimine. Uurimise ajaks on sportlasele määratud esialgne võistluskeeld.  WADA koodeksi art 10.14.1 järgi ei tohi võistluskeelu või esialgse võistluskeelu ajal mingil viisil osaleda võistlusel või tegevuses (välja arvatud heakskiidetud dopinguvastased koolitus- või rehabilitatsiooniprogrammid). Võistluskeeldu kandev sportlane ei või osaleda treeninglaagrites, demonstratsioonesinemistel ega treeningutel, mida korraldab tema rahvuslik spordialaliit või selle liikmeks olev klubi või mida rahastab riigiasutus.

Dopinguvastase reegli rikkumine võib kaasa tuua tulemuste tühistamise ja võistluskeelu määramise. Vastavalt WADA koodeksi art 10.2 on võistluskeeld neli aastat, kui dopinguvastase reegli rikkumine hõlmab määratletud ainet ja EADSE tõendab, et dopinguvastase reegli rikkumine oli tahtlik. Kui see artikkel ei kohaldu, on võistluskeeld kaks aastat. Võistluskeeldu võidakse mitte kohaldada WADA koodeksi art 10.5 alusel.

Sportlasel on õigus nõuda B-proovi avamist ja analüüsimist, anda omapoolseid selgitusi ja esitada tõendeid. Heiki Nabi soovi B-proovi avamiseks ja analüüsimiseks ning enda või esindaja osalemise kohta B-proovi avamisel Saksamaal Dresdeni laboris oodatakse hiljemalt teisipäevaks, 23. veebruariks. Kirjalikku seletust toimunu kohta oodatakse hiljemalt kolmapäevaks, 3. märtsiks 2021. Seletuses oodatakse infot, kuidas keelatud aine sportlase organismi sattus, millisel moel keelatud aine sportlaseni jõudis ning vajadusel muid asjaolusid.

Peale esialgset uurimist annab EADSE juhtumi üle EOK poolt nimetatud sõltumatule dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile, kes teeb otsuse, kas on tegemist antidopingu reegli rikkumisega (ADRV- anti doping rule violation) ning vajadusel määrab karistuse (edasikaebamise võimalusega).

Juhtum on avalikustatud vastavalt WADA koodeksi artiklile 14, sh teade sportlasele ja asjaomastele organisatsioonidele ning seejärel teavitus EADSE kodulehel dopingureegli võimalikust rikkumisest ja esialgse võistluskeelu määramisest.

 

Lisatud materjalid:

  • WADA 2021 koodeks (inglise keeles):

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2021_wada_code.pdf

  • WADA 2021 tulemuste haldamise rahvusvaheline standard (inglise keeles):

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/international_standard_isrm_-_2020.pdf

  • 2021. aasta WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekiri:

https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/12/WADA-20-401_Prohibited_List_E26_C2.pdf (eesti keeles)

https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/10/2021list_en.pdf (inglise keeles)