Indrek Oro 60!

Täna, 23. juuli tähistab oma juubelit SA Eesti Antidoping (EAD) nõukogu esimees, arstiteadlane ja onkoloog Indrek Oro.

Indrek Oro valiti EAD nõukogu esimeheks 2015. aastal juunis ning tema panusena on dopinguvastane tegevus vabariigis tunnustatud nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Indreku asjalik, positiivne ja tasakaalukas juhtimisstiil on kindlustanud dopinguvastase tegevusega seotud inimeste jätkuva motivatsiooni ja teotahte.

2020.aasta algul valiti Indrek Oro lisaks ka uue, kõiki spordipahesid käsitleva Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) nõukogu esimeheks. EADSE edukas käivitumine on tänase juubilari uus ja tähtis väljakutse.

EAD/EADSE tiimi poolt südamlikud õnnesoovid juubilarile!

Tervist, energiat ja jätkuvat teotahet ka järgmisteks aastakümneteks!