Kultuuriministeerium tõstatas möödunud aastal vajaduse reformida Sihtasutust Eesti Antidoping (EAD) viisil, et asutus ei tegeleks tulevikus mitte ainult dopinguküsimustega, vaid kõikide spordipahedega, sealhulgas kokkuleppemängud, väärkohtlemine spordis, pealtvaatajate turvalisus jm teemad. Peeti vajalikuks, et kõik need spordieetika küsimused koonduksid ühe sihtasutuse pädevusse.

 

EAD asutaja Eesti Olümpiakomitee asutas seega uue sihtasutuse, mis registreeriti käesoleva aasta septembrikuus. Uue sihtasutuse nimeks sai Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus (EADSE) ja selle nõukogu koosseisu kuuluvad senise EAD nõukogu liikmed Indrek Oro, Tarvi Pürn, Kristjan Port ja Indrek Kangur ning uute liikmetena Liisa Pakosta, Krista Kruuv-Käo ning Raivo Küüt. Juhatuse liikmena jätkab Henn Vallimäe, lisaks tegutsevad testijuht, koolitus- ja kommunikatsioonijuht, testikoordinaator, testijad, proviisor ja rakendamisel on uurija ametikoht.

Järgmisena toimub kahe asutuse ühinemine sihtasutuste seaduse alusel, milleks on koostatud detailne ühinemiskava eesmärgiga liita senine EAD uue sihtasutusega EADSE aastast 2020.

 

Uue sihtasutuse tööpõld on lai – järgida tuleb UNESCO dopinguvastast maailmakonventsiooni ja teha koostööd Maailma Dopinguvastase Agentuuri WADAga. Lisaks peab lähtuma Euroopa dopinguvastasest konventsioonist ning spordiürituste pealtvaatajate vägivalda käsitlevatest ja spordivõistlustega manipuleerimise vastastest Euroopa Nõukogu konventsiooni sätetest. Lisaks kuuluvad sihtasutuse pädevusse ka spordis ahistamise, ärakasutamise ja lastekaitsega seonduvad teemad, mis on aktuaalsena käesoleval aastal tõstatatud Soome eesistumisel nii Euroopa Nõukogus kui Euroopa Liidus. Samal teemal toimub 26.11.2019 Tallinnas uue sihtasutuse EADSE, Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Eesti Olümpiakomitee ja Spordikoolituse ja -Teabe SA koostöös spordivägivalda käsitlev rahvusvaheline koolitusseminar.

 

EADSE tegevust toetavad Kultuuriministeerium ja EOK. Hasartmängumaksu seaduse alusel eraldatakse Kultuuriministeeriumi kaudu 1,6 protsenti laekumistest spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks.

Sarnaseid näiteid tervikuna spordipahede vastu võitlevatest asutustest pole maailmas üleliia palju. Ära mainimist väärivad kindlasti Soome (FINCIS – Finnish Center For Integrity In Sports) ja Kanada (Canadian Centre For Ethics In Sport).

 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on avatud igakülgseks koostööks spordiorganisatsioonide, omavalitsuste ja riigiasutustega.