Käivitus Euroopa konventsiooni rakenduskomitee

Spordivõistlustega manipuleerimise Euroopa konventsiooni rakendamist jälgiv komitee kohtus esimest korda 24. ja 25. novembril 2020.

Seitsme osalisriigi (Itaalia, Kreeka, Norra, Portugal, Moldova, Šveits, Ukraina) delegaadid võtsid vastu komitee kodukorra ning vahetasid esimest korda arvamusi töömeetodite, peamiste sidusrühmadega koostöö ja järelevalve lähenemisviiside kohta. Otsuste loend sisaldab vaatlejastaatuse andmist Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele, INTERPOL-ile ja GLMS-ile (ülemaailmne loteriide seiresüsteem).

Komitee nõustus ka riiklike platvormide võrgustiku (nn Kopenhaageni Grupp) integreerimise tähtsusega oma töös nõuandva rühmana ja otsustas võimaliku mandaadi üle arutada järgmisel koosolekul.

Komitee teine koosolek toimub 2021. aasta kevadel.

Eesti liitus Kopenhaageni Grupiga 2020. aasta kevadel. Spordiseaduse muudatustega k.a 1.märtsist nähakse ette spordivõistluste manipuleerimise vastase riikliku kontaktpunkti (platvormi) loomine kultuuriministeeriumi poolt. Kontaktpunkti ülesanded on kavas halduslepingu alusel anda Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutisele.

First meeting of the Macolin Committee on the Manipulation of Sports Competitions – Newsroom (coe.int)