Rahvusvahelise projekti prePLAY raames oleme välja andnud abimaterjali organisatsioonidele, kes sooviks oma tegevustesse kaasata vabatahtlikke. Kuigi materjal on koostatud puhta spordi saadikuid silmas pidades, siis on võimalik juhendit laiendada ka teistele tegevusvaldkondadele, kus on oluline teavitustegevuste meeskonna laiendamine või soodustada omaealiste õpet. Käsiraamat on inglise keeles ning annab ülevaate nii teoreetilistest kui praktilistest asjaoludest: kuidas saadikute programmi oma organisatsiooni muude tegevustega ühildada, kuidas saadikuid värvata ja koolitada, milliseid lepinguid sõlmida jne.

 

Eesti Antidopingu kontorisse on jõudnud kümmekond eksemplari käsiraamatuid, mida heal meelel laiali jagame.

 

Eesti Antidoping võib omalt poolt jagada kogemusi, kuidas vabatahtlikke saadikuid värvata Eesti kontekstis.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee

 

Käsiraamatu väljaandmist toetas Erasmus+ spordiprogramm.