Moodulite üldkirjeldus

I MOODUL

II MOODUL

III MOODUL

IV MOODUL

UURING: Dopinguainete kasutamise ennetamine harrastussportlaste seas – Treeni Teadlikult koolitusmaterjalid (uuritava informeerimise leht)

 

*

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus osaleb perioodil 2021-2023 Euroopa Liidu ERASMUS+ koostöö raames Suurbritannia, Kreeka, Portugali, Hollandi, Serbia ja Soome ülikoolidest ja terviseasutustest partneritega projektis „Developing Positive Interventions against Performance Enhancement Drug Use in Recreational & Grassroots Sport – MINDFUL MUSCLES“.

Projektil on kolm põhieesmärki:

  • Selgitada välja tõenduspõhised mõjutusvahendid ning nende abil tõsta harrastussportlaste igakülgset teadlikkust ohtude osas, mis kaasnevad sportlikku sooritusvõimet parandavate keelatud ravimite (ainete) tarvitamisega;
  • Hinnata olemasolevaid ja töötada välja uusi veebipõhiseid enesejuhtivaid koolitusprogramme nii harrastussportlastele kui nende juhendajatele;
  • Töötada välja WADA ja riiklike dopinguvastaste organisatsioonide (NADO-de) nõuetele ja vajadustele vastav innovatiivne ja tugevustel põhinev dopinguvastase koolitustegevuse poliitika ja praktikasoovitused.

Viimase eesmärgi saavutamisel on projektis oluline roll Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusel, kes panustab poliitika kujundamisel ja aitab kaasa tõhusate rakendusmeetmete väljatöötamisel. Projekti väljundeid on kavas kasutada teistele NADO-dele 2021 jõustuva WADA uue rahvusvahelise koolitustegevuse standardi (ISE) rakendamisel.

EADSE vahetuteks koostööpartneriteks poliitika- ja praktikasoovituste väljatöötamisel on

Loe projekti tutvustust SIIT.