Kultuuriministri ümarlaud käsitles väärkohtlemist spordis

25.05.2021

Reedel, 22.mail toimus kultuuriminister Anneli Otti kutsel ümarlaud, kus käsitleti viimasel ajal palju kõneainet pakkunud spordisisest väärkohtlemist, sh selle märkamist, ennetamist ja juhtumite lahendamist. Osalesid Eesti Olümpiakomitee, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse, Eesti Jalgpalli Liidu, Eesti Võimlemisliidu, Eesti Ujumisliidu, Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Käsipalliliidu esindajad.

Kultuuriministri sõnul oli kohtumine väga konstruktiivne ning hea meel oli näha, et kõik olid väljas ühe asja eest – sport peab olema turvaline ning meeldiv tegevus kõigile sõltumata vanuseastmest.

Väärkohtlemine on laiem ühiskondlik probleem, mis on viimasel ajal väljendunud eriti teravalt spordivaldkonnas. Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus EADSE on oma tegevuses selles suunas olulisi samme astunud ja pööranud suurt tähelepanu ennetus- ja teavitustööle. Näiteks on viidud läbi mitmeid koolitusi ja seminare ning koostatud vajalikke infomaterjale. Muutus ei sünni aga üleöö ning kindlasti tuleb probleemile läheneda senisest süsteemsemalt.

Valminud ja rakendamisel on käitumisjuhend spordiorganisatsioonidele, milles antakse juhiseid väärkohtlemise ja ahistamise kahtlusjuhtumi korral käitumiseks, ning treeneritele jm spordipersonalile, kuidas märgata, ennetada, käituda väärkohtlemise ja ahistamise olukordade puhul. Käitumisjuhend on valminud Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Lastekaitse Liidu, Eesti Olümpiakomitee, SA Noored Olümpiale, Spordikoolituse ja -Teabe SA, Eesti Antidopingu ja Sporditeabe SA jt ekspertide koostöös. Lisaks on arvestatud Norra olümpiakomitee juhistega.

Eesti Olümpiakomitee monitoorib regulaarselt treenerite sobivust töötamisel laste ja noortega lastekaitseseaduse järgi, algatatud on kampaania #märka ning ajakirjas Liikumine ja Sport on avaldatud teemakohaseid kirjutisi.

Koosolekul tõstatus mõte, et treenerid ja ülejäänud spordipersonal, kes töötavad lastega ja puutuvad oma töös lastega kokku, võiksid saada koolituse, kuidas kõiki reegleid ja häid tavasid järgides lastega käituda. Spordiorganisatsioonid peaksid määrama väärkohtlemise kontaktisikud, keda koolitatakse ja kes oskavad vajadusel anda nõu.

Kultuuriminister Anneli Ott peab oluliseks väärkohtlemisega seotud ebameeldivate vahejuhtumite laiemat märkamist ka ühiskonnas. Peab olema valmisolek reageerimiseks ja sekkumiseks, sest üheskoos ühe eesmärgi nimel tegutsedes, on lihtsam ka probleemi välja juurida.

Kultuuriminister Anneli Ott