Eesti Olümpiakomitee

Eesti Paraolümpiakomitee

Spordimeditsiini sihtasutus

Maailma Antidopingu Agentuur (WADA)

Rahvuslike Antidopingu Organisatsioonide Ühendus (INADO)

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (IOC)

Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee (IPC)

WADA akrediteeritud laborid

International Doping Tests and Management (IDTM)

Euroopa Nõukogu dopinguteemaline alaleht

UNESCO dopinguvastane fond

Spordi Arbitraažikohus (CAS)