Alates 2015. aasta algusest hakkas maailma dopinguvastases koodeksis kehtima uus dopinguvastane reegel – keelatud seotus (koodeksi artikkel 2.10). See tähendab, et sportlane ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või muude isikutega, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Sportlase seotus sellise tugiisikuga on dopinguvastase reegli rikkumine, kui sportlasele on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

WADA on välja andnud nimekirja 114st treenerist, arstist ja muust sportlase abipersonalist, kes on diskvalifitseeritud keelatud seotuse põhimõttel ehk et nendega koostöö võib sportlasele kaasa tuua dopinguvastase reegli rikkumise.

 

Ainsa Eestiga seotud nimena leiab nimekirjast Nikolai Borzovi, kellele on määratud eluaegne treenerina tegutsemise keeld alates 2013. aasta juulist.

 

Nimekirja uuendatakse WADA kodulehel kvartaalselt või vajadusel sagedamini. Eesti Antidoping avaldab ka info karistatud sportlaste ja abipersonali kohta oma kodulehel, et sportlased saaks kontrollida tugipersonali staatust keelatud seotuse mõttes.

 

Vaata WADA kodulehelt ülemaailmset nimekirja diskvalifitseeritud abipersonalist

 

Mis on keelatud seotus? (väljavõte WADA sportlase juhendist)

On mitmeid laia kõlapinda leidnud näiteid olukordade kohta, kus sportlased jätkavad koostööd juhendajatega, kelle tegevus on keelatud, või muude isikutega, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud sportlikku sooritust parandavate ainete andmise eest.

 

Koodeksi 2015. aasta alguses kehtima hakkava uue sätte kohaselt tähendab teie seotus sellise tugiisikuga dopinguvastase reegli rikkumist, kui teile on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

Näiteks on niisuguseks keelatud seotuseks treenimis-, strateegia-, toitumis- või ravialase nõuande saamine, samuti nõustamise, ravi või retseptide saamine. Lisaks sellele ei tohi selline sportlase tugiisik töötada agendi või esindajana. Keelatud seotusega ei pea kaasnema mis tahes vormis hüvitise maksmist.

 

See säte ei kehti olukorras, kus seotus ei ole kutse- või spordialast tulenev, näiteks vanema-lapse või abikaasadevahelise suhte puhul.