29.-31. oktoobrini 2019 toimub Pariisis Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise konventsiooni osaliste 7. konverents, mis on ka konventsiooni kõrgeimaks organiks.

Eesti delegatsioonis osalevad Pariisi konverentsil SA Eesti Antidoping nõukogu liige Indrek Kangur ja juhatuse liige Henn Vallimäe ning kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn ja spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor.

 

19. oktoobril 2005 UNESCO peakonverentsil vastu võetud ja 1. veebruaril 2007 jõustunud maailmakonventsiooniga on tänaseks liitunud 188 riiki, olles liitunud riikide arvu arvestuses 2. kohal. Eesti liitus konventsiooniga 17. augustil 2007. aastal.

UNESCO konventsiooni tähtsus on ülioluline, sest sellega võimustati varasemalt, 1999.aastal asutatud Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) keelatud ainete ja meetodite nimekiri, WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid (laborid, testimine, keelatud ainete eriloa TUE rakendamine), mis on kohustuslikuks järgimiseks nii riikidele kui spordiorganisatsioonidele.

 

Konverentsil kuulatakse ära konventsiooni sekretariaadi ja töögruppide aruanded ning kinnitatakse järgneva perioodi tegevusjuhised.

 

Otseülekannet saab vaafata SIIT.

 

Rohkem infot konverentsi kohta saab SIIT ja SIIT.